Dutch Language Test

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Content

Alle studenten in het eerste jaar van een Nederlandstalige
bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit moeten de taaltoets
Nederlands afleggen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie
onmisbaar is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst. De
toets is verplicht.

Teaching Methods

De taaltoets is een digitale toets die twee uur duurt. In de toets tref
je gesloten vragen aan over de volgende onderwerpen: grammatica,
spelling en interpunctie, structureren, woordkeus/woordenschat en
formuleren. Het is niet nodig om je voor te bereiden op de toets; er
wordt alleen getoetst op taalkennis die je aan het eind van de
middelbare school hoort te hebben. Voor een voorbeeld van het soort
vragen dat je kunt verwachten, kun je kijken op
www.taalloket.nl/voor-studenten/voorbeeldvragen.html.

Het deelnemen aan de taaltoets is een voorwaarde voor het toekennen van
de behaalde studiepunten van een bepaalde module Academische
Vaardigheden
binnen het 1e jaar van elke bacheloropleiding. Kijk bij de
vakbeschrijvingen om te zien aan welke module de taaltoets is gekoppeld.

Method of Assessment

In week 37 (van maandag 11 september t/m vrijdag 15 september 2017)
vindt de afname van de taaltoets plaats. Op het rooster van je opleiding
kun je terugvinden op welk moment je de toets moet maken.

Studenten die in de categorie Laag scoren op de taaltoets krijgen geen
cijfer voor het vak waarvan deze toets deel uitmaakt. Zij dienen eerst
de bijspijkercursus Nederlands te volgen. Pas wanneer deze voldoende
wordt afgesloten, en ook de overige delen van het vak voldoende zijn,
worden de studiepunten toegekend. Deelname aan deze cursus is dus niet
vrijblijvend.

Target Audience

Studenten die twee studies tegelijk volgen, hoeven de toets uiteraard
maar één keer te maken. Heb je de toets al eerder gemaakt? Dan hoef je
de toets niet nogmaals te maken als je een voldoende had. Wel moet je
melden dat je een vrijstelling voor de toets wilt krijgen. Je doet dit
door het ‘Aanvraagformulier vrijstelling taaltoets’ in te vullen op de
website van het Taalloket:
http://www.taalloket.nl/vrijstelling-taaltoets/

Additional Information

Voor meer informatie over de taaltoets en de bijspijkercursus ga naar de
website van het Taalloket:
http://www.taalloket.nl/ik-ben-student/taaltoets-nederlands/

General Information

Course Code L_TAALTOETS
Credits 0 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator
Examiner
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself