Child, Language and Hearing 1

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Algemeen: Dit vak is een introductie in de audiologie en diagnostiek van
slechthorendheid en biedt een verdieping op het gebied van taal &
gehoor. De specifieke leerdoelen zijn: 1/ Aan het einde van deze cursus
kent de student de anatomie, functie en fysiologie van het gehoor. 2/ De
student benoemt relevante fysische eigenschappen van de spraak en
beschrijft theoretische inzichten op het gebied van taal en gehoor. 3/
De student kent de taalpathologie die geassocieerd is met
slechthorendheid/doofheid. 4/ De student verwerft inzichten in de
diagnostiek en behandeling van slechthorendheid.

Course Content

In deze cursus wordt een basis in de audiologie gegeven door
specialisten op dit gebied (audiologen en klinisch linguïsten). In deze
cursus
wordt uitgelegd hoe het gehoor werkt en wat bijzonder is aan
spraakverstaan. Fysische eigenschappen van geluid en in het bijzonder
spraak worden uitgelegd. Theoretische inzichten met betrekking tot de
relatie taal en gehoor worden uitgelegd en taalpathologie├źn die
geassocieerd zijn met gehoorstoornissen worden toegelicht. Als laatste
is er in deze cursus aandacht voor de diagnostiek en behandeling van
slechthorenden.

Teaching Methods

Hoorcolleges (2 x 2 uur in de week).

Method of Assessment

Multiple choice tentamen met enkele open vragen.

Literature

De definitieve lijst wordt beschikbaar gesteld via Canvas.

Target Audience

Minorstudenten Taal en Gehoor

Additional Information

Aanwezigheid is verplicht (minimaal 80% van de colleges). De colleges
worden in het Nederlands gegeven.

General Information

Course Code L_WABAALG005
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examiner prof. dr. M.M.R. Coene
Teaching Staff dr. S.T. Goverts
prof. dr. M.M.R. Coene

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: