Child, Language and Hearing 2

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Deze cursus is een vervolg op KTG 1 en gaat dieper in op recente thema's
die relevant zijn voor de klinische audiologische praktijk, de
toegepaste taalwetenschap en de spraak-/taalpathologie. Algemeen is
het leerdoel van deze cursus dat de student specialistische kennis
verwerft op het gebied van audiologie, spraak- en taalpathologie.

Course Content

Voor dit college worden verschillende gastsprekers uitgenodigd die
relevant onderzoek verrichten op het gebied van audiologie,
spraakverstaan of taal en andere cognitieve functies. Onderwerpen die
aan bod komen, zijn o.a. recente ontwikkelingen op het gebied van
diagnostiek en therapie, comorbiditeit, effecten van hoorstoornissen op
cognitieve ontwikkeling, de relatie tussen hoorstoornissen en
taalstoornissen.

Teaching Methods

Hoorcolleges en lezingen (12 colleges verspreid over 3 middagen en een
afsluitende bijeenkomst).

Method of Assessment

Uitwerking van opdrachten ter voorbereiding en verwerking van de
aangeboden stof van de lezingen (50%) en een verslag/ werkstuk/ poster
(met presentatie) (50%). Voor één van beide onderdelen mag minimaal een
5,0 zijn behaald. Het gemiddelde van beide onderdelen moet minimaal een
5,5 zijn. Aanwezigheid tijdens de lezingen door de gastsprekers is
verplicht.

Literature

De definitieve lijst wordt beschikbaar gesteld via Canvas.

Target Audience

Minorstudenten Taal en Gehoor

Additional Information

Aanwezigheid bij de lezingen is verplicht. De gastcolleges worden in het
Nederlands gegeven behalve als de gastspreker het Nederlands niet goed
beheerst; dan vindt de lezing in het Engels plaats.

General Information

Course Code L_WABAALG006
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examiner prof. dr. M.M.R. Coene
Teaching Staff prof. dr. M.M.R. Coene

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: