Language and Hearing

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In dit vak verdiept de student zich in een of meerdere thema's die
behandeld worden in de cursus Kind, Taal en Gehoor 1. Specifieke
leerdoelen zijn het verwerven van meer inzicht in diagnostiek en
behandeling van slechthorendheid en de relatie tot taal en
taalverwerving. Afhankelijk van het onderwerp, verkrijgt de student
hands-on ervaring met klinische casussen, diagnostiek en behandeling.
Aan het einde van de cursus heeft de student de kennis opgedaan in de
cursus KTG 2 weten toe te passen bij de bestudering en verdieping in het
thema dat centraal stond.

Course Content

Student past opgedane kennis toe om meer inzicht te verwerven in een
thema op het gebied van diagnostiek en behandeling van slechthorendheid
in relatie tot taal en taalverwerving. Dit kan in de vorm van een
literatuurstudie en/of inventarisatie van state-of-the-art, aan de hand
van werkzaamheden (meeloopstage) op het audiologisch centrum of door
middel van analyse van bestaande data of case-beschrijvingen. Nadruk
ligt hierbij op toepassing van kennis opgedaan in de cursus KTG 1 en
kennismaking met diagnostiek en behandeling in een audiologisch centrum,
in een logopediepraktijk, en/of het omgaan met kinderen met een
hoorstoornis in het onderwijs. Van de werkzaamheden wordt schriftelijk
verslag gedaan in de vorm van een stageverslag of onderzoeksverslag.

Teaching Methods

Project/Stage

Method of Assessment

Verslag

Literature

Wordt in overleg met de docent bepaald.

Target Audience

Deze cursus is alleen toegankelijk (en verplicht) voor
logopediestudenten van een andere opleiding dan de Logopedie Opleiding
Hogeschool Rotterdam die de minor Taal en Gehoor volgen.

Additional Information

Het vak wordt in het Nederlands gegeven.

General Information

Course Code L_WABAALG009
Credits 6 EC
Period P1+2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examiner prof. dr. M.M.R. Coene
Teaching Staff dr. S.T. Goverts
prof. dr. M.M.R. Coene

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: