Moroccan Arabic Language Skills 1

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht in klanken, woordopbouw en syntactische structuren van
het Marokkaans Arabisch. Opbouwen van basisvaardigheid conversatie in
het Marokkaans Arabisch. Einddoel van deze cursus is niveau A1/A2 van
het Europees Referentiekader. Aan het eind van de cursus kun je
communiceren in het Marokkaans Arabisch over eenvoudige en alledaagse
zaken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over
vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Je kunt bijvoorbeeld
korte sociale gesprekken voeren waarin je jezelf, je familie en andere
mensen, leefomstandigheden, opleiding of baan kunt beschrijven. Je bent
in staat om je te redden bij het doen van boodschappen en het vragen om
informatie of om een route ergens naartoe.

Course Content

Je krijgt les in en over het Marokkaans Arabisch. Daarbij wordt
expliciet aandacht besteed aan verschillende didactische vormen die
gebruikt kunnen worden bij het leren van een vreemde taal.

Teaching Methods

2 x 2 uur per week taalvaardigheidscolleges.

Method of Assessment

Mondeling en schriftelijk tentamen, waarbij het mondeling 2x zo zwaar
weegt als het schriftelijk. Het gewogen gemiddelde moet voldoende zijn.

Entry Requirements

Geen.

Literature

Hoogland, J. (2011). Marokkaans Arabisch. Een cursus voor zelfstudie en
klassikaal gebruik. Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam

Target Audience

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren en andere belangstellenden.

Additional Information

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met een passie voor het leren van talen
en die daarnaast graag meer wil weten over de leerbaarheid van talen en
de vergelijkbaarheid van
typologisch verwante of juist verschillende talen.

General Information

Course Code L_WAMIALG001
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. P.H.F. Bos
Examiner dr. P.H.F. Bos
Teaching Staff dr. P.H.F. Bos

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: