Moroccan Arabic Language Skills 2

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Voortbouwen op kennis en inzicht en vaardigheid die is opgebouwd bij het
vak Taalvaardigheid Marokkaans Arabisch 1. Je kunt omgaan met de meeste
situaties die kunnen optreden tijdens een reis in Marokko. Je kunt
onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd
zijn, of jouw persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking
hebben op het dagelijkse leven (bijvoorbeeld familie, hobby's, werk,
reizen en actuele gebeurtenissen). Als het goed is, kun je na deze
cursus uitdrukkingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat
je ervaringen en gebeurtenissen, ideeën en plannen kunt beschrijven. Je
kunt in het kort redenen en verklaringen geven voor je meningen en
plannen. Je kunt een verhaal vertellen, of de plot van een boek of film
weergeven en je reacties beschrijven. In een luistersituatie kun je een
duidelijk verhaal over vertrouwde zaken die je regelmatig tegenkomt op
de universiteit of in je vrije tijd, begrijpen. Je kunt de hoofdpunten
van veel radio- of tv-programma's over actuele zaken of over onderwerpen
van persoonlijk of professioneel belang begrijpen wanneer er
betrekkelijk langzaam en duidelijk wordt gesproken. In lezen en
schrijven worden geen
vaardigheden opgebouwd omdat het Marokkaans Arabisch geen officiële
codificatie
(schriftelijke weergave) kent.

Course Content

Je krijgt les in en over het Marokkaans Arabisch. Daarbij wordt
expliciet aandacht besteed aan verschillende didactische vormen die
gebruikt kunnen worden bij het leren van een vreemde taal.

Teaching Methods

Taalvaardigheidscolleges, 2 x 2 uur per week.

Method of Assessment

Mondeling en schriftelijk tentamen. Het mondeling telt 2x zo zwaar mee
als het schriftelijk. Het gewogen gemiddelde moet voldoende zijn.

Entry Requirements

Taalvaardigheid Marokkaans Arabisch 1

Literature

Hoogland, J. (2011). Marokkaans Arabisch. Een cursus voor zelfstudie en
klassikaal gebruik. Amsterdam: Bulaaq.

Target Audience

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren en andere belangstellenden.

Additional Information

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met een passie voor het leren van talen
en die daarnaast graag meer wil weten over de leerbaarheid van talen en
de vergelijkbaarheid van
typologisch verwante of juist verschillende talen.

General Information

Course Code L_WAMIALG002
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. P.H.F. Bos
Examiner dr. P.H.F. Bos
Teaching Staff dr. P.H.F. Bos

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: