Romanian Language Skills 1

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht in klanken, woordopbouw en syntactische structuren van
het Roemeens. Kennis van land, volk en cultuur. Opbouwen van
basisvaardigheid conversatie in het Roemeens. Einddoel van deze cursus
is niveau A1/A2 van het Europees Referentiekader. Aan het eind van de
cursus kun je communiceren in het Roemeens over eenvoudige en alledaagse
zaken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over
vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Je kunt bijvoorbeeld
korte sociale gesprekken voeren waarin je jezelf, je familie en andere
mensen, leefomstandigheden, opleiding of baan kunt beschrijven. Je bent
in staat om je te redden bij het doen van boodschappen en het vragen om
informatie of om een route ergens naartoe. Je kunt eenvoudige teksten
zoals aankondigingen en korte mails lezen. Ook kun je korte berichtjes
schrijven, zoals een mail aan een vriend of vriendin.

Course Content

Je krijgt les in en over het Roemeens met ruime aandacht voor de taal,
maar ook voor de kennis van land en volk. Een bijzondere focus heeft de
grammatica van deze Romaanse taal die doorspekt is van invloeden uit de
omringende Balkan- en de Slavische talen. Je maakt je gedurende 7 weken
een basiswoordenschat eigen waarmee eenvoudige conversaties kan voeren,
een korte tekst lezen of televisiefragmenten kan begrijpen.

Teaching Methods

Taalvaardigheidscolleges (2 x 2 uur per week)

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen.

Entry Requirements

Geen

Literature

Martine Coene. Roemeens voor Beginners. Gent: Academia Press.

Target Audience

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren. Staat tevens open voor
studenten uit andere faculteiten met interesse voor de Roemeense taal.

Additional Information

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor studenten met een passie voor het leren van talen
en die daarnaast graag meer theoretische achtergronden willen bestuderen
over het proces dat daarbij doorlopen wordt door de leerder.

General Information

Course Code L_WAMIALG003
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examiner prof. dr. M.M.R. Coene
Teaching Staff prof. dr. M.M.R. Coene

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: