Minor Spoken Language and Hearing

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De lessenreeks beoogt door middel van zelfstudie een eerste inleiding te
bieden in de akoestische
en articulatorische fonetiek aan de hand van het handboek (zie
literatuur). Na afloop van de cursus weet je hoe sprekers spraakklanken
produceren en luisteraars ze waarnemen. Daarnaast ken je ook de fysische
eigenschappen van spraakgeluid, en je weet hoe het menselijk gehoor
werkt. Door middel van het uitvoeren van practicumopdrachten leer je hoe
je zelf spraak kan opnemen, analyseren en bewerken. Je verkrijgt hierbij
inzicht in de mogelijkheden van het gebruik van het open-source software
programma PRAAT.

Course Content

In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen uit de fonetiek
aan bod: (i) wat is fonetiek? wat is taal en wat is spraak, en wat
hebben ze met elkaar te maken?; (ii) wat is geluid en wat zijn de
eigenschappen van spraakgeluid?; (iii) hoe wordt spraakgeluid
voortgebracht door de spraakorganen?; (iv) hoe werkt het menselijk oor
en hoe worden spraakgeluiden waargenomen?; (v) is er een verschil tussen
horen en verstaan? en hoe herkennen mensen verschillende klanken,
woorden
en zinnen?

Teaching Methods

Zelfstudie van de leerstof (zie literatuur en handleiding) en
zelfstandig uit te voeren practicumopdrachten.

Method of Assessment

Schriftelijk - zowel de resultaten van het eindtentamen als de verslagen
van practica met daarin opgenomen antwoorden op leesvragen, maken deel
uit van het eindcijfer. Zie studiehandleiding voor de verhouding tussen
de verschillende componenten. Alle onderdelen moeten voldoende zijn.

Entry Requirements

Kennis van de gangbare basisbegrippen uit de taalwetenschap,

Literature

Rietveld, T. & Van Heuven, V.J. (2016). Algemene Fonetiek (4e druk).
Bussum: Coutinho. ISBN 9789046901632

Target Audience

Minor studenten Taal en Gehoor

Additional Information

Van alle practicumopdrachten en leesvragen moet een verslag zijn
ingeleverd om mee te
mogen doen aan het eindtentamen. Opdrachten worden alleen beoordeeld
indien zij tijdig en compleet zijn ingeleverd.

General Information

Course Code L_WAMITWS001
Credits 3 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. M.J.A. Lamers
Examiner dr. M.J.A. Lamers
Teaching Staff dr. M.J.A. Lamers

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: