Advertising and Visual Communication

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Actief verwerken van theorie├źn over de visuele dimensie(s) van reclame.
Ontwikkeling van reclame in visueel opzicht duiden. Inzicht verwerven in
(visies op) reclame. Kritisch reflecteren op de theorie. Leren
analyseren van visueel reclamemateriaal vanuit verschillende
theoretische invalshoeken.

Course Content

Reclame maakt deel uit van onze dagelijkse leefwereld en heeft een eigen
vocabulaire ontwikkeld dat in toenemende mate visueel van karakter is.
Reclame en Visuele Communicatie plaatst deze ontwikkeling in breder
perspectief. De student wordt vertrouwd gemaakt met verschillende
theorie├źn over de visuele dimensie(s) van reclame en leert, aan de hand
daarvan, zelf de visuele aspecten van reclame te analyseren.

Teaching Methods

Werkcolleges (6 uur per week)

Method of Assessment

Deelopdrachten en essay. Zie de studiehandleiding voor de verhouding
tussen de verschillende componenten. Alle onderdelen moeten met een
voldoende worden afgesloten.

Literature

De lijst met wetenschappelijke artikelen wordt nader bekend gemaakt via
Canvas.

Target Audience

Tweedejaarsstudenten CIW met afstudeerrichting media-analyse

Additional Information

Aanwezigheid bij de colleges is verplicht (minimaal 80% van de colleges)

General Information

Course Code L_ZABAMKD205
Credits 6 EC
Period P6
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. L. Lagerwerf
Examiner dr. L. Lagerwerf
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: