Spanish Linguistic Skills 3

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht: je verwerft kennis van de Spaanse taal op
gevorderdenniveau. Je weet hoe je de benodigde grammatica, woordenschat
en socioculturele kennis op gevorderd niveau toe moet passen om een
communicatief doel te bereiken. Je bereikt actieve taalvaardigheid op
niveau B1.1. en passieve taalvaardigheid op niveau B1.2 van het CEFR.
Toepassing van kennis en inzicht: je bent in staat de belangrijkste
punten te begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde
zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije
tijd. Je kunt je redden in de meeste situaties die kunnen optreden
tijdens het reizen in gebieden waar Spaans wordt gesproken. Je kunt een
eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die van persoonlijk
belang zijn en bent in staat een beschrijving te geven van ervaringen en
gebeurtenissen, wensen, verwachtingen en ambities en kort redenen en
verklaringen te geven voor je meningen en plannen. Je bent klaar voor
een succesvol verblijf in een Spaanstalig land.

Course Content

Aan de hand van de communicatieve methode Gente hoy 2 worden de
verschillende taalvaardigheden (luister-, lees-, spreek- en
schrijfvaardigheid) tijdens de colleges geoefend. De leesteksten gaan
o.a. in op culturele verschillen tussen Spaanssprekende landen. De
eerste zes "Unidades" van Gente hoy 2 worden behandeld. In het algemeen
worden er drie colleges gebruikt om één "Unidad" te behandelen. We
werken met een taakgerichte methode, dat betekent dat aan het eind
van een ̈Unidad ̈ een taak wordt verricht: bijv. een reclame campagne
presenteren of een hoofdstuk van een roman schrijven. Er wordt verwacht
dat de studenten actief meedoen aan de activiteiten tijdens de colleges
en óók erbuiten.

Teaching Methods

Werkcolleges (6 uren per week) met verplichte aanwezigheid.

Method of Assessment

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat voor 70%
van het eindcijfer telt, mondelinge activiteiten die voor 20% tellen en
schriftelijke activiteiten die voor 10% tellen. Als na de herkansing de
cursus niet behaald is, vervallen alle deelcijfers en moet het vak in
zijn geheel opnieuw worden gevolgd. De cursus is behaald als alle delen
behaald zijn en het eindcijfer hoger is dan 5,5.

Entry Requirements

Je moet Taalvaardigheid Spaans 2 (L_HABACIW201) gevolgd hebben.

Literature

Martín Peris, E. en Sans Baulenas, Neus. 2014. Gente hoy 2. Difusión
(Intertaal): Barcelona.

Target Audience

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen,
profiel Talen en Organisaties.

Additional Information

Deze module geldt als voorkenniseis voor de derdejaarsmodules Spaans en
Internationale Communicatie.

General Information

Course Code L_HABACIW202
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator M.C. Ripa de la Concepcion MA
Examiner M.C. Ripa de la Concepcion MA
Teaching Staff M.C. Ripa de la Concepcion MA

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: