Minor Spanish Linguistic Skills 3

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Spaans 3 brengt de student op een gevorderd niveau van de Spaanse taal.
De student kan communiceren, ook mondeling, in alle mogelijke dagelijks
voorkomende situaties zoals die zich onder meer in woon- en werkomgeving
voordoen. Verder is de student in staat om uitdrukkingen en ook iets
moeilijkere zinsconstructies te gebruiken.

Course Content

Aan de hand van de communicatieve methode 'Caminos 2 Nieuw' worden de
verschijnselen in de verschillende taalvaardigheden (luister-, spreek-,
lees-, en schrijfvaardigheid) tijdens de colleges uitgelegd en
uitgebreid geoefend.

Teaching Methods

Werkcolleges (tweemaal per week 90 minuten).

Method of Assessment

Er is een schriftelijke toets die voor 75% telt en een mondelinge toets
die voor 25% telt.

Entry Requirements

Spaans 1 en Spaans 2

Literature

Görrisen, Magarita, et al. (2005). Caminos Nieuw 2. Intertaal: Amsterdam
& Antwerpen.

Target Audience

Studenten die Spaans als minor hebben gekozen

Additional Information

Verplichte aanwezigheid. Voor deze module geldt een ingangseis:
voldoende hebben voor Spaans 2.

General Information

Course Code L_HABASPA112
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator drs. P.G. Kingma
Examiner drs. P.G. Kingma
Teaching Staff drs. P.G. Kingma

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: