Forensic Linguistics, Introduction

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Doel van deze cursus is deelnemers bekend maken met juridische genres,
met wat forensisch taalkundigen zoal doen en welke analysetools tot hun
beschikking staan. Daarnaast is een doel van deze cursus dat deelnemers
een bepaalde gevoeligheid (verder) ontwikkelen voor de rol van taal in
een juridische context.

Course Content

De volgende onderwerpen komen in deze cursus aan bod:
1) Wat is forensische linguïstiek? Met wat voor teksten (geschreven en
gesproken) houden forensisch linguïsten zich bezig? Welke
analyse-instrumenten gebruiken ze?
2) Politieverhoor en aangiften (hoe gaat een verhoor en hoe komt een
proces-verbaal tot stand?).
3) Interactie in de rechtszaal (rechtszaak als genre, vraag- en
antwoordsequenties, de rol van documenten zoals het eerder opgemaakte
proces verbaal).
4) Kwetsbare participanten in het rechtssysteem (zoals verdachten die
het Nederlands niet als moedertaal hebben, kinderen, slachtoffers van
verkrachting).
5) Het toekennen van auteurschap (heeft iemand wel of niet een bepaalde
brief of whatsapp bericht geschreven? Hoe bepaal je dat en hoe zeker
zijn analisten van hun zaak?
6) Plagiaat (hoe uniek is een uiting, geschiedenis van plagiaat en
plagiaat binnen de universiteit).
7) Taalkundigen als 'expert witness' (wat doen experts? hoe schrijf je
een rapport? ethische kwesties).

Teaching Methods

Hoorcollege en werkcollege en responsiecollege (3 x 2 uur per week).

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen

Entry Requirements

Volledig afgerond eerste jaar

Literature

Coulthard R.M., A. Johnson & D. Wright (2017, 2nd edition): An
Introduction to Forensic
Linguistics: Language in Evidence. London and New York: Routledge.
Andere artikelen/hoofdstukken worden t.z.t. bekend gemaakt.

Target Audience

3e jaars studenten Geesteswetenschappen en studenten Criminologie

Custom Course Registration

De inschrijving op werkgroepen is niet mogelijk. De docent deelt de werkgroepen zelf in via Canvas.

General Information

Course Code L_NCBAALG006
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. F. van der Houwen
Examiner dr. F. van der Houwen
Teaching Staff R.A.M. van den Heerik MA
dr. S.A. Blackwell
dr. F. van der Houwen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Seminar*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: