Interaction in Organisations

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht: De colleges Communicatie en Interactie en Interactie
in Organisaties richten zich op het ontwikkelen van kennis over
sociale interactie. In Communicatie en Interactie leer je analyseren, in
Interactie in Organisaties pas je die kennis en vaardigheid toe en
verwerf je inzicht in gesprekken in drie organisatiedomeinen. Je leert
hoe de gesprekken daar in elkaar zitten, wat er mis kan gaan en hoe het
anders
of beter kan. Je leert dus analyseren, problemen signaleren en maakt een
begin
met adviseren over gesprekken in de werkpraktijk. Volgend op de
gerealiseerde leer- en vaardigheidsdoelen uit Communicatie en Interactie
zijn de volgende leer- en vaardigheidsdoelen relevant voor Interactie in
Organisaties:
Toepassing van kennis en inzicht: Je kunt de analysevaardigheden die je
in Communicatie en Interactie hebt opgedaan, inzetten voor de analyse en
beoordeling van gesprekken in tenminste 3 organisatiedomeinen:
gesprekken in de zorg, sollicitatiegesprekken en nieuwsinterviews.
Oordeelvorming: Je kunt je analysecompetentie toepassen bij het
signaleren van problemen in die gesprekken en inzichten afleiden die
relevant zijn voor de
werkpraktijk.
Communicatie en leervaardigheden: Je kunt je bevindingen helder
rapporteren.

Course Content

Interactie in Organisaties maakt gebruik van de
opgedane kennis over gesprekken in sociale interactie uit Communicatie
en Interactie en spitst zich toe op de
analyse van gesprekken in drie verschillende organisatieomgevingen:
interactie in de zorg
(arts-patiƫntinteractie, gesprekken in de verslavingszorg),
sollicitatiegesprekken en nieuwsinterviews. We richten ons bijvoorbeeld
op hoe patiƫnten aan de
arts hun problemen uit de doeken doen, of hoe een arts het gesprek
structureert; hoe sollicitanten bevraagd worden of uitgedaagd; hoe
journalisten met specifieke vragen politici trachten te verleiden
informatie te verstrekken, of politici vermijden antwoord te geven op
lastige vragen.
We buigen ons daarnaast over de problemen die zich voordoen in de
gesprekken, en bespreken hoe je je inzichten daarover relevant kunt
maken voor de mensen die in de werkpraktijk de gesprekken voeren. In
dit college ben je dus vooral bezig met analyseren en beoordelen van
interactie in organisaties.

Teaching Methods

3 x 2 uur: een hoorcollege, werkcollege, toepassingscollege. Bij
werkcolleges en toepassingscolleges is aanwezigheid verplicht; van werk-
en toepassingcolleges mag maximaal een college van ieder gemist worden.
Bij afwezigheid volgt een extra opdracht. Aanwezigheid bij het
hoorcollege wordt sterk geadviseerd.

Method of Assessment

Twee tussentijdse werkstukken (over twee organisatiedomeinen: ieder 20%)
en een eindwerkstuk (over het 3e domein: 60%); alle drie in de vorm van
een subgroepswerkstuk. Het eindwerkstuk moet voldoende zijn (en mag
worden herkanst, indien nodig) om een voldoende als eindcijfer te kunnen
halen.

Entry Requirements

Je moet Communicatie en Interactie gevolgd hebben.

Literature

We werken met het boek van Heritage, J. & Clayman, S. (2010). Talk in
Action. Interactions, identities and institutions. Malden, MA:
Wiley-Blackwell. (Aanwezig op UBVU als e-boek).

Target Audience

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen,
premasterstudenten CIW.

Additional Information

Werkcollege en toepassingscollege verplicht; hoorcollege sterk
aanbevolen. Bij 1x afwezigheid werkcollege of toepassingscollege: extra
opdracht; bij meerdere keren afwezig bij ofwel werk- ofwel
toepassingscollege: vak overdoen. Interactie in organisaties geldt
als voorkennisvak voor de derdejaarsmodule Gespreksadvies versus
Gesprekspraktijk van de afstudeerrichting Communicatie in Organisaties.

General Information

Course Code L_NCBACIW213
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator drs. M.C.G. Schasfoort
Examiner drs. M.C.G. Schasfoort
Teaching Staff drs. M.C.G. Schasfoort
dr. J.M.W.J. Lamerichs

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: