German Language Skills 1

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis van en inzicht in structuren van het Duits. Uitbreiding van het
vocabulaire. Doel van de cursus is niveau B2 van het Europees
Referentiekader, wat betekent dat je in eenvoudig, maar grammaticaal
correct Duits kunt communiceren over zaken die je vertrouwd zijn en je
interesse hebben, zoals je studie, je toekomstplannen, je hobby's. In
deze cursus staat het opfrissen van je op het VWO verworven kennis van
grammatica en het vocabulaire centraal. In principe ligt de nadruk op
spreek- en luistervaardigheid.

Course Content

Je krijgt onderwijs in en over het Duits. Daarnaast zullen we zo
veel mogelijk aansluiten bij de actualiteit in Duitsland en de
Duits(talig)e cultuur. Afhankelijk van de groepsgrootte kan met de
wensen van deelnemers rekening worden
gehouden.

Teaching Methods

Taalvaardigheidscolleges (2 x 2 uur per week).

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen.

Entry Requirements

Duits afgesloten op VWO-6 niveau. Dit is geen beginnerscursus.

Literature

Mittelpunkt neu B2 Arbeitsbuch mit Audio-CD. Klett Stuttgart. ISBN
978-3-12-676653-1. Ong. €19.

Mittelpunkt neu B2 Lehrbuch. Klett Stuttgart. ISBN 978-3-12-676652-4.
Ong. €25.

Target Audience

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren, minorstudenten

Additional Information

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met een passie voor het leren van talen
die daarnaast graag meer theoretische achtergronden wil bestuderen over
het proces dat daarbij doorlopen wordt door de leerder.

General Information

Course Code L_NCMIALG001
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. M.L.M.J. Vliegen
Examiner dr. M.L.M.J. Vliegen
Teaching Staff dr. M.L.M.J. Vliegen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: