Project Language and Hearing

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student voert een opdracht uit in een audiologisch centrum. De
student doet ervaring op met het afnemen van een anamnese en
verschillende audiometrische tests. De student verwerkt testgegevens en
stelt behandelplannen op. Dit alles onder begeleiding van mentoren. De
student voert een kleine opdracht uit waarin vaardigheden en
theoretische kennis met elkaar worden verweven.

Course Content

Binnen het project neemt de student actief deel aan de werkzaamheden
binnen een audiologisch centrum en voert een onderzoeksopdracht uit.

Teaching Methods

Project/stage gedurende 4 weken (full-time)

Method of Assessment

Verslag en presentatie. Cijfer wordt bepaald op basis van het cijfer
voor het verslag en de beoordeling van de stagementor op het stageadres.

Target Audience

Minorstudenten Taal en Gehoor

Additional Information

Korte intensieve stage met onderzoeksproject in de maand januari met een
afsluitende bijeenkomst in februari waarin een presentatie gegeven
wordt. De student wordt minimaal 4 dagen in de week op het stage-adres
verwacht. Stage wordt georganiseerd vanuit het audiologisch centrum van
VUmc.

General Information

Course Code L_WABAALG007
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examiner prof. dr. M.M.R. Coene
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: