Policy and Decision-Making

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Doel van de cursus is om studenten vertrouwd te maken met klassieke en
recente normatieve en empirische theorievorming over beleidsvoering en
besluitvorming in bureaucratieƫn.

Course Content

Het eerste deel van het vak Beleid en besluitvorming is bedoeld als een
kennismaking met de rationele visie op beleidsontwikkeling. Uitgelegd
wordt hoe die in elkaar zit, en wat er gebeurt als je er in de praktijk
mee werkt. Het tweede thema gaat over de omgeving van beleid. Aan de
orde komen theorieƫn over beleidsontwikkeling en de actoren en factoren
rond beleid. In het derde deel van de collegereeks wordt onderzocht
waarom beleid in de praktijk vaak zo anders uitpakt dan bedoeld.

Method of Assessment

Tentamen

Literature

E-reader

Target Audience

2e jaars Bachelor B&O

General Information

Course Code S_BLB
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. F.P. Wagenaar
Examiner dr. F.P. Wagenaar
Teaching Staff prof. dr. L.W.J.C. Huberts
dr. F.P. Wagenaar
dr. D.B.D. Bannink

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: