Governance of Society

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

We zullen beargumenteren dat de manier waarop onze samenleving bestuurd
wordt niet tijdloos is, maar juist iets zegt over de tijd waarin wij
leven, en dat sommige manieren van besturen misschien nieuw lijken, maar
in feite al eeuwen oud zijn. Daarmee hopen we de vernieuwingen in het
besturen van de samenleving begrijpelijk te maken. Wat voor ontwikkeling
maakt ons bestuur nu precies door, en hoe verhoudt die zich tot de
ontstaansgeschiedenis van het bestuur in Nederland? Met het antwoord op
die vraag hopen we uiteindelijk iets te kunnen zeggen over de
bestuurbaarheid en maakbaarheid van de Nederlandse samenleving.

Course Content

Governance, netwerksturing, marktwerking, laatmoderniteit: woorden die
te maken hebben met de nieuwe manieren waarop de Nederlandse samenleving
bestuurd wordt. Maar zijn die manieren wel zo nieuw als ze lijken? En
wat is er dan vernieuwd? Als we de veranderingen in de manier van
besturen willen duiden, dan moeten we eerst begrijpen hoe het bestuur
van onze samenleving zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft. Wat
voor zin heeft het bijvoorbeeld om te praten over ‘laatmoderniteit’ als
we niet weten wat ‘moderniteit’ inhoudt? In Besturen van de Samenleving
proberen we te ontdekken welke ontwikkelingen er achter de hypes en
labels schuilgaan. Is ‘governance’ alleen maar een nieuw woord, of
betekent het echt iets anders dan ‘government’? En wanneer is
netwerksturing eigenlijk uitgevonden?

Teaching Methods

Hoorcollege, weblectures en werkcolleges.
Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht.

Method of Assessment

Studenten voeren zelfstandig een (literatuur)onderzoek uit dat
resulteert in mondelinge presentatie in de vorm van een (co)referaat en
een paper.

Literature

- Wagenaar, P., T. Kerkhoff & M. Rutgers (red.) (2011). Duizend jaar
openbaar bestuur in Nederland: Van patrimoniaal bestuur naar
waarborgstaat. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046902127. Prijs: €32,50.
- Artikelen (canvas)
- Weblectures (canvas)

Target Audience

Studenten bachelor B&O afstudeerrichting Bestuurswetenschap

General Information

Course Code S_BS
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. F.P. Wagenaar
Examiner dr. F.P. Wagenaar
Teaching Staff dr. F.P. Wagenaar
dr. D.B.D. Bannink

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: