Economics, Market and Government

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het verwerven van kennis van en inzicht in de verhouding tussen
overheid, markt en non-profitsector, positieve en normatieve theorie├źn
over ordening van en interventies in markten door de staat.

Course Content

Het onderwerp van dit blok betreft de afbakening van het publieke
domein, de ordening van markten en de mogelijkheden voor en effecten van
overheidsinterventies in markten. De invalshoek is een economische, in
die zin dat de welvaartseffecten van verschillende taakverdelingen,
ordeningen en interventies steeds het ori├źntatiepunt vormen. Vragen die
aan de orde komen zijn onder meer: Welke taken horen in het publieke
domein thuis? Wanneer en hoe dient de overheid zich met de ordening van
markten te bemoeien? Wat zijn de effecten van verschillende typen van
interventies van overheden in marktprocessen? Op de genoemde vragen
worden zowel positieve/empirische antwoorden gezocht - wat is de
feitelijke rol van de overheid en wat zijn de welvaartseffecten van dat
optreden - - als normatieve - wat zou de rol van de overheid moeten en
kunnen zijn als we een maximale bevrediging van maatschappelijke
behoeften willen bereiken? In het blok is onder meer aandacht voor de
theorie van de collectieve goederen, principal-agent theorie, de public
choice benadering en transactiekostentheorie.

Teaching Methods

De onderwijsvorm van EMO is een hoorcollege, waarbij veel ruimte is voor
interactie en discussies over de stof en toepassing op actuele
beleidsproblemen.

Method of Assessment

Digitale schriftelijke toets bestaande uit een multiple-choice deel en
open essay-vragen. De open vragen worden enkele weken voor de
tentamendatum bekend gemaakt en kunnen thuis worden voorbereid.

Literature

Uitgewerkt collegedictaat (ca. 200 pp) en geselecteerde artikelen. Alles
wordt via canvas ter beschikking gesteld.

Target Audience

2e jaars bachelorstudenten B&O, richting bestuurskunde; 2e jaars
bachelorstudenten POL, richting Nationale politiek en bestuur

General Information

Course Code S_EMO
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator drs. P.J. de Vries
Examiner drs. P.J. de Vries
Teaching Staff drs. P.J. de Vries

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: