Behaviour and Communication in Organizations

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van de cursus hebben studenten (a) kennis van algemene
organisatie- en communicatiewetenschappelijke perspectieven voor het
verklaren van gedrag in organisaties, (b) een overzicht van specifieke
theorie├źn en modellen voor het verklaren van gedrag en attitudes op het
niveau van individuen, groepen en de organisatie als geheel, (c) kennis
over de rol van communicatie bij relevante onderwerpen zoals motivatie,
groepsprocessen, leiderschap, conflict, organisatiestructuur,
organisatiecultuur en organisatieverandering, en (d) ervaring met het
toepassen van deze kennis op relevante casussen uit de praktijk.

Course Content

Na een introductie van algemene organisatie- en
communicatiewetenschappelijke perspectieven voor het verklaren van
gedrag in organisaties, worden specifieke theorie├źn en modellen
gepresenteerd voor het verklaren van gedrag en attitudes op het niveau
van individuen, groepen en de organisatie als geheel. Hierbij wordt
inzicht verkregen in de rol van communicatie bij relevante onderwerpen
zoals motivatie, groepsprocessen, leiderschap, conflict,
organisatiestructuur, organisatiecultuur en organisatieverandering. In
de bijbehorende werkcolleges wordt in groepsverband gewerkt aan de
uitwerking van een aantal casussen.

Teaching Methods

Hoor-, en werkcolleges

Method of Assessment

Digitaal tentamen en uitwerking van casussen in groepsverband.

Literature

Boek: Kreitner, R., & Kinicki, A. (2013). Organizational Behavior (10th
ed.). New York, NY: McGraw Hill. Naast het boek bestaat de literatuur
voor dit vak uit een elektronische reader met enkele wetenschappelijke
artikelen. De inhoud van deze reader wordt ruim voor aanvang bekend
gemaakt via de Canvas pagina van het vak.

Target Audience

Bachelor studenten CW en B&O

Additional Information

Aanwezigheid werkcolleges verplicht.

Custom Course Registration

Je moet je intekenen voor het vak en bijbehorende onderdelen. Je kunt je echter niet vooraf intekenen voor een specifieke werkgroep. De werkgroepen worden tijdens de tweede week van de cursus ingedeeld door middel van "self-enrollment" via Canvas. Een uitgebreide toelichting op de intekenprocedure voor de werkgroepen en allerlei andere belangrijke zaken betreffende het vak wordt gegeven tijdens het eerste college.

General Information

Course Code S_GCO
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. R.A. van der Lee
Examiner dr. R.A. van der Lee
Teaching Staff dr. J.W. Ouwerkerk
dr. ir. K.J.P.M. van Erp

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: