Introduction in Philanthropic Studies

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het vak biedt een verdieping van het verschijnsel Filantropie tegen de
achtergrond van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat naar een 'civil
society'. Studenten zijn na afloop van dit vak in staat:
- Theorieën over Filantropie weer te geven en toe te passen;
- Onderzoek naar Filantropie kritisch te beoordelen.

Course Content

Het vak geeft een overzicht van het verschijnsel Filantropie en de
Filantropische sector in Nederland. Filantropie staat voor vrijwillige
private bijdragen van burgers, fondsen en bedrijven aan collectieve
doelen. Vragen die in het
vak worden beantwoord zijn:
- Hoe "Filantropiseert" de grote Nederlandse non-profitsector (zorg,
onderwijs en cultuur)
- Waarom zijn er eigenlijk goede doelenorganisaties?
- Waarom worden sommige collectieve doelen door Filantropische bijdragen
gefinancierd, en andere door de overheid met belastinggeld?
- Wat is de feitelijke omvang en de aard van de Filantropische bijdragen
van huishoudens, bedrijven en andere partijen?
- Hoe worden Filantropische bijdragen geworven door goede doelen en
andere nonprofit organisaties?
- Waar worden de geworven gelden aan besteed?
- Hoe is het toezicht op de Filantropie in Nederland geregeld?
- Hoe verschilt de Filantropie in Nederland van die in andere landen?
Deze vragen worden beantwoord aan de hand van theorieën en onderzoek uit
de volle breedte van de sociale wetenschappen.

Teaching Methods

Er zijn twee hoor- en discussiecolleges per week. Studenten bestuderen
voorafgaand aan de bijeenkomsten de literatuur en formuleren daar
discussievragen over die in het college worden behandeld. Studenten
maken opdrachten waarin de verworven inzichten actief worden toegepast.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen

Literature

- Bekkers, R., Schuyt, Th., Gouwenberg, B. (red.) (2017). Geven in
Nederland. Amstelveen: Lenthe Publishers ,
( +/- 30 euro).
- Schuyt, Th.N.M. (2012). Inleiding in de filantropie en filantropie
wetenschap. Utrecht: Uitgeverij De Graaff. (+/- € 25
- Syllabus met Engelse artikelen.

Target Audience

Bachelorstudenten;

Additional Information

De verzorgingsstaat verandert. Naast overheid en markt is er
particuliere inzet (Filantropie). Dit nieuwe vak is een aanrader voor
studenten FSW, FEWEB, Rechten, Godgeleerdheid en Geesteswetenschappen.
Met name studenten die overwegen de FSW Master Bestuurskunde, Variant
Besturen van Maatschappelijke Organisaties te volgen wordt aangeraden
dit introductie-vak te volgen.

General Information

Course Code S_IF
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator prof. dr. T.N.M. Schuyt
Examiner prof. dr. T.N.M. Schuyt
Teaching Staff prof. dr. T.N.M. Schuyt

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: