Institutions, Identity and Image

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van dit blok kunnen studenten de voornaamste theorieƫn in het
domein van institutionele theorie, identiteit en imago uitleggen,
toepassen, met elkaar vergelijken, en kritisch bespreken.

Course Content

Het vak Instituties, Identiteit en Imago betreft een kennismaking met
verschillende theoretische benaderingen die gangbaar zijn op drie
gebieden:
1) Instituties: onder dit thema wordt de literatuur besproken op het
gebied van institutionele omgeving waarin organisaties opereren (druk
van wetgeving, druk van belanghebbenden, druk van concurrenten) en
manier waarop organisaties op strategische wijze kunnen reageren op
veranderde institutionele omgeving;
2) imago: onder dit thema wordt de literatuur besproken op het gebied
van reputatiemanagement, crisismanagement, lobbyen en Public Affairs;
3) identiteit: onder dit thema wordt literatuur over
organisatie-identiteit
en hoe dit zich verhoudt tot imago en de veranderende institutionele
omgeving besproken.
Het uiteindelijk doel is inzicht te krijgen in hoe deze drie
theoretische domeinen zich tot elkaar verhouden en invloed op elkaar
uitoefenen.

Teaching Methods

Hoorcollege.

Nb. Parallel aan dit vak is Bachelorwerkgroep 5 geprogrammeerd. In
Bachelorwerkgroep 5 (track Organisatiewetenschappen) worden actuele
cases uitgewerkt zodat de praktische
toepassing en relevantie van de theoretische inzichten duidelijk worden.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen

Literature

Wordt nader bekendgemaakt in Canvas.

Target Audience

Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap, track
Organisatiewetenschap

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoƶrdinator. NB je moet wel intekenen voor het vak met de bijbehorende vakonderdelen!

General Information

Course Code S_III
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. Y.T.A. Taminiau
Examiner dr. Y.T.A. Taminiau
Teaching Staff dr. Y.T.A. Taminiau

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: