Quantitative Research Methods

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van deze cursus kan de student:
- voor- en nadelen benoemen van experimentele en observationele designs
in termen van interne en externe validiteit;
- causale modellen: schijnverbanden, mediatie en moderatie herkennen in
een vraagstelling of hypothese;
- resultaten interpreteren in termen van onderliggende causale modellen:
schijnverbanden, mediatie en moderatie;
- een schaal construeren als onderdeel van schaalconstructie
betrouwbaarheidsanalyse toepassen in SPSS, de resultaten interpreteren
en erover rapporteren;
- variantieanalyse en lineaire regressieanalyse toepassen in SPSS, de
resultaten interpreteren en erover rapporteren.

Course Content

Dit vak leert de theorie en praktijk van kwantitatieve
onderzoeksmethoden die veelvuldig gebruikt worden binnen
Communicatiewetenschap. De student leert de logica en het doel van
experimentele en observationele onderzoeksdesigns, evenals de voor- en
nadelen hiervan in termen van interne en externe validiteit. Behandeld
worden schijnverbanden, mediatie en moderatie. Uitkomsten van analyses
worden aan deze causale modellen gerelateerd. Betrouwbaarheidsanalyse
wordt ingezet om een betrouwbare schaal te leren construeren. De
analysetechnieken bouwen nadrukkelijk voort op het eerste jaar
(Beschrijvende en Inferentiƫle Statistiek). Hier leert de
student multivariate data-analysetechieken, waarbij de nadruk ligt op
variantieanalyse en lineaire regressieanalyse. Alle genoemde technieken
worden toegepast met behulp van SPSS.

Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en practica.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen en tussentijdse toetsen.

Literature

Field, Andy (2017) Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics.
Fifth edition. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC:
Sage
De Vaus, David A. (2001) Research Design in Social Research. London:
Sage

Target Audience

Tweedejaars studenten bachelor communicatiewetenschap

Recommended background knowledge

Beschrijvende en Inferentiƫle Statistiek (S_BIS)

General Information

Course Code S_KWOM
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. F.A. Nagel
Examiner dr. F.A. Nagel
Teaching Staff dr. F.A. Nagel

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical