Marketing and Persuasive Communication

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van de cursus is de student:
- bekend met de basistheorieën over persuasieve communicatie, zoals
theorieën over attitudevorming, boodschapverwerking, groepsinvloed,
beïnvloedingstechnieken en onbewuste beïnvloeding;
- in staat om praktijkvoorbeelden van persuasieve communicatie in de
marketingcontext te herkennen en in theoretische termen te benoemen;
- in staat om beïnvloedingsstrategieën te herkennen en te analyseren;
- bekend met experimentele empirische onderzoeksmethoden om de
effectiviteit van persuasieve communicatie aan te tonen.

Course Content

Marketeers gebruiken persuasieve communicatie om producten te helpen
verkopen, non-profit organisaties proberen donateurs te werven en
politici zijn bezig om de publieke opinie voor zich te winnen.
Persuasieve communicatie is dus alom aanwezig: in print, op televisie,
in online media, maar ook in alledaagse communicatie. Er bestaan
daarnaast vele manieren om de ideeën, de gevoelens en het gedrag van een
publiek te beïnvloeden. In het algemeen hangt de invloed van persuasieve
communicatie af van zenderkenmerken (bijv. deskundigheid of
geloofwaardigheid), boodschapkenmerken (bijv. inhoud of vormgeving) en
ontvangerskenmerken (bijv. opleiding of persoonlijkheid). In deze cursus
worden de belangrijkste theorieën op het gebied van persuasieve
communicatie behandeld. Uit veel praktijkvoorbeelden zal blijken hoe in
de dagelijkse marketing- en reclamepraktijk van deze theoretische
denkbeelden gebruik wordt gemaakt. In de elektronische reader zal worden
ingegaan op empirisch onderzoek naar de werking van persuasieve
communicatie in
verschillende contexten.

Teaching Methods

Hoorcolleges

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen en opdrachten

Literature

Perloff, R. (2017). The Dynamics of Persuasion (6th Ed). New York, NY:
Routledge.

General Information

Course Code S_MPC
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. I.E. Vermeulen
Examiner dr. I.E. Vermeulen
Teaching Staff drs. S. Houtveen
dr. I.E. Vermeulen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: