Minor's Tutorial in Organizational Science

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afronding van dit vak zijn studenten in staat:
• De in de parallel lopende vakken opgedane kennis toe te passen op de
praktijk;
• Een organisatieadvies te formuleren en schriftelijk en mondeling te
rapporteren;
• Constructief samen te werken in teamverband, de eigen rol daarin te
herkennen en eigen kwaliteiten in te brengen.

Course Content

De Minorwerkgroep Organisatiewetenschap geeft studenten inzicht wat het
inhoudt om als consultant, samen met collega’s, aan de slag te gaan met
organisatievraagstukken. Het vak is een verdieping en toepassing van de
kennis opgedaan in de vakken van de minor Organisatiewetenschap en
integreert academische kennis en professionele vaardigheden. Studenten
leren de vertaalslag te maken van organisatietheorie naar de praktijk en
weer terug. Dit gebeurt in kleine consultancy teams. Naast het toepassen
van kennis oefenen studenten zodoende ook professionele vaardigheden als
teamwork, presenteren, en rapporteren. Studenten werken aan individuele
en teamontwikkeling aan de hand van specifieke interventies.

Teaching Methods

Tweewekelijkse werkgroepbijeenkomsten. In periode 3 voltijdse
belasting.

Method of Assessment

Groepsopdrachten
Individueel portfolio

Entry Requirements

Deelname aan Kernthema's Bestuurs- en Organisatiewetenschap en Public
Management of Sociaal kapitaal en netwerken.

Literature

De literatuur wordt nader bekendgemaakt in Canvas.

Target Audience

Studenten die de minor Organisatiewetenschap volgen.

General Information

Course Code S_MWGO
Credits 6 EC
Period P1+2+3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. C. van Dyck
Examiner dr. C. van Dyck
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group
Target audiences

This course is also available as: