News and Journalism

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van Nieuws en Journalistiek kan de student:
- ontwikkelingen in journalistiek (als institutie) in de moderne
democratische samenleving beschrijven en verklaren;
- verschillende theorieën over selectie en presentatie van het nieuws
reproduceren en toepassen als verklaringsmodel op actuele
nieuwsvoorbeelden;
- uitleggen hoe het nieuws opvattingen van nieuwsconsumenten beïnvloed;
- het Nederlands nieuwsmedialandschap beschrijven;
- kritisch reflecteren op de moeizame verhouding tussen journalisten,
(organisationele) bronnen en het publiek.

Course Content

In deze cursus leer je de maatschappelijke betekenis en impact van
journalistiek begrijpen en verklaren. Journalistiek heeft een
belangrijke functie voor het goed functioneren van de democratische
samenleving omdat zij informatie van algemeen belang openbaar maakt. De
kwaliteit van het nieuws bepaalt dus in belangrijke mate de kwaliteit
van het publieke debat. Maar de kwaliteit van het nieuws is afhankelijk
van vele factoren. Het nieuws is ook een commercieel product dat
verkocht dient te worden en op een bijna industriële wijze gemaakt
wordt. De nieuwsconsument van vandaag is echter niet meer dezelfde
consument als die van 20 jaar geleden. Journalisten maken het nieuws,
maar hoe selecteren zij de relevante nieuwsgebeurtenissen? Hoe geven zij
vorm aan journalistieke waarden als objectiviteit, onpartijdigheid,
professionaliteit, nieuwswaarden? Tot welke vormen van vertekening leidt
hun handelen? Om dagelijks nieuws te garanderen zijn nieuwsmedia in de
praktijk wel afhankelijk van toegang tot machtige bronnen.
Kortom, in deze cursus leer je begrijpen en analyseren hoe het nieuws
eruit ziet, waarom het er zo uit ziet en hoe nieuwsconsumenten daarmee
omgaan. We bestuderen ook de historische context waarin de journalistiek
zich heeft ontwikkeld en de uitdagingen waarvoor zij zich nu gesteld
ziet.

Teaching Methods

Hoorcolleges, kennisclipcolleges en werkcolleges.

Method of Assessment

Een schriftelijk tentamen en een opdrachtportfolio. Beide onderdelen
dienen voldoende te zijn.

Literature

- Het boek Schudson, M. (2011). The sociology of news (2nd edition). New
York: W.W. Norton & Company.
- Aanvullende wetenschappelijke artikelen.

Target Audience

Bachelor CW 1e jaar.

Additional Information

Het onderwijsconcept van dit vak is gebaseerd op ‘flipped classroom’ en
'team based learning'.
Er is elke week een hoorcollege, een kennisclipcollege met toesten en
een werkcollege met opdrachten.
Aanwezigheid bij de kennisclipcolleges en de werkcolleges is verplicht.

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen!

General Information

Course Code S_NJ
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. A.M.J. van Hoof
Examiner dr. A.M.J. van Hoof
Teaching Staff drs. S. Houtveen
dr. A.M.J. van Hoof

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture, Practical*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: