Non-Profit and Charity Marketing

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van de cursus heeft de student:
- Inzicht in de ontwikkeling van de non-profit en charity marketing
- Inzicht in de belangrijkste theorieën en concepten op het terrein van
de non-profit en charity marketing en is de student in staat deze
kritisch te beoordelen.
- Inzicht in de verschillen tussen commerciële marketing en charity
marketing.

Daarnaast is de student in staat om:
- Kennis en theorieën uit de non-profit marketing te toetsen aan de
praktijk.
- Aan de hand van inzichten uit de theorie te komen tot een kritische
analyse en relevante aanbevelingen voor de praktijk.

Course Content

Het vak "Non-Profit en Charity Marketing" behandelt marketing zoals deze
wordt toegepast bij not-for-profit organisaties. Tijdens het vak wordt
een algemene inleiding gegeven over het onderwerp marketing en wordt
aandacht besteed aan aspecten die marketing bij non-profit organisaties
bijzonder maken. Studenten leren tijdens de cursus een aantal
consequenties van de aard van de non-profit organisaties toe te passen
in het opstellen van een marketingstrategie. Verschillende aspecten van
een marketingstrategie komen aan bod tijdens de cursus. Onderwerpen zijn
onder andere "marketingmix", "segmenteren"en "inkomstenportfolio",
daarnaast wordt aandacht besteed aan de rol van public relations en
communicatie met donateurs. Het vak bestaat uit hoorcolleges en
werkgroepen. Tijdens de hoorcolleges wordt de theorie zoals deze in de
literatuur wordt besproken verder toegelicht en aangevuld. De
theoretische kennis wordt getoetst door middel van een tentamen. Tijdens
de werkgroepen wordt aandacht besteed aan toepassing van de theorie.
Waaruit bestaat de marketingstrategie van een non-profit organisatie? Is
er sprake van doelgroepsegmentering en een duidelijk profiel in de
marketingstrategie? Is de non-profit organisatie zich bewust van de
concurrentie? En zo ja, op welke manier wordt hiermee rekening gehouden
in het marketingbeleid? De kennis over en vaardigheden voor het
beoordelen van de kwaliteit van het marketingbeleid wordt getoetst in
het schrijven van een opdracht waarin het marketingbeleid van een non-
profit wordt geanalyseerd.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkgroepen

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen en opdracht

Literature

Wordt voor aanvang van het vak bekend gemaakt via Canvas.

Target Audience

Bachelorstudenten

Additional Information

Studenten die overwegen de Master Bestuurskunde, Variant
Besturen van Maatschappelijke Organisaties te volgen wordt aangeraden
deze minor te volgen.

Recommended background knowledge

Enig inzicht in organisatie- en marketingprocessen is gewenst, maar niet
noodzakelijk.

General Information

Course Code S_NPCM
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator L.K. Hoolwerf MSc
Examiner L.K. Hoolwerf MSc
Teaching Staff L.K. Hoolwerf MSc

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group
Target audiences

This course is also available as: