Organization and Anthropology

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht - De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) formele organisaties als een object van Antropologische studie;
(2) het veld van Organisatieantropologie.

Toepassing - De student(e) is in staat om:
(3) in korte tijd een concreet organisatievraagstuk analyseren m.b.v.
een antropologisch begrippenapparaat;
(4) antropologische kennis en inzichten vertalen naar concrete
beleidsadviezen en oplossingen.

Communicatie - De student(e) bezit:
(5) de competentie om mondeling en schriftelijk verslag doen van een
onderzoek naar een organisatie.

Course Content

In dit vak ligt de focus op organisaties. Daaronder vallen niet alleen
overheidsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties, maar ook
bedrijven. Het doel van dit vak is tweeledig. Wij benaderen organisaties
als een object van studie – d.w.z. als specifiek terrein binnen de
antropologie. Daarnaast onderzoeken wij hoe antropologen een bijdrage
kunnen leveren aan het oplossen van problemen of vraagstukken waar
organisaties mee worstelen. Het uitgangspunt hierbij is dat inzicht in
de interne dynamiek van een organisatie belangrijk is bij het doen van
onderzoek in opdracht van die organisatie.
Op papier zien de meeste organisaties er gestructureerd uit, maar de
praktijk is vaak weerbarstiger. De formele doelstellingen van een
organisatie kunnen verschillen van de informele doelen van onderdelen of
individuen binnen een organisatie. Uiteenlopende doelstellingen kunnen
leiden tot conflicten en zelfs tot het geheel vastlopen van
organisaties. Organisaties kunnen een eigen cultuur ontwikkelen –
compleet met rituelen, omgangsvormen en symboliek –, die de samenhang
bevordert en de bestaande orde in stand houdt. Tegelijkertijd hebben
mensen in een organisatie hun eigen culturele bagage. Culturele
verscheidenheid kan zowel een verrijking van een organisatie zijn als
een belemmering voor een soepele sociale interactie. Machtsverhoudingen,
formeel en informeel, gebaseerd op formele positie, gender, leeftijd,
etniciteit en andere factoren, werken door bij elke activiteit binnen
een organisatie. Al deze kwesties (verborgen doelstellingen,
bedrijfscultuur, cultuurverschillen, macht) lenen zich uitstekend voor
antropologisch onderzoek.
Het ontwikkelen van een Antropologisch perspectief op organisaties én op
de toegevoegde waarde van antropologie voor organisaties bereidt
studenten voor op een mogelijke stage, (opdracht-) onderzoek of een
latere werkplek.

Teaching Methods

Dit vak bestaat uit een combinatie van interactieve colleges,
werkgroepen en practica.

Method of Assessment

Schriftelijke opdrachten, groepspresentatie en onderzoeksverslag
inclusief
beleidsaanbevelingen.

Literature

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Target Audience

Tweedejaars studenten in de bachelor Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie.

Additional Information

Dit vak is onderdeel van het facultaire programma Social Sciences for
Society (SS4S). Het vak begint als twee wekelijks studielint in P4 en
P5. In P6 gaan studenten voltijds aan de slag.

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB, je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Recommended background knowledge

Ethnographic research methodology; Onderzoekspracticum.

General Information

Course Code S_OA
Credits 6 EC
Period P4+5+6
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. E.W. Bal
Examiner dr. E.W. Bal
Teaching Staff dr. E.W. Bal

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*, Lecture

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.