Entrepreneurship and Innovation (SBI)

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en en inzicht opdoen betreffende ondernemerschap en innovatie
en de relaties daartussen.

Course Content

In deze cursus wordt kennis gemaakt met de begrippen ondernemerschap en
innovatie via een tweetal blokken:
(1) Innovatie
(2) Ondernemerschap
In het eerste blok staat het onderwerp "Innovatie" centraal. Je maakt
kennis met de verschillende soorten innovatie en de denkwijzen van een
aantal theoretici (bijv. Schumpeter). Je verwerft inzicht in de
processen die een rol spelen van uitvinding naar een (succesvolle)
exploitatie ervan.
In het tweede blok maak je kennis met "Ondernemerschap" als een proces
van het najagen van kansen. Centraal staan onderwerpen, die bij high-
technology ventures en belangrijke rol spelen, zoals financiering,
strategie en markt.

Teaching Methods

Colleges. Voor ieder blok zal een gastspreker worden uitgenodigd, die
een aantal van de onderwerpen vanuit zijn/haar perspectief zal
toelichten.

Method of Assessment

Ieder blok wordt afgesloten met deelopdrachten en een afsluitend
tentamen.

Literature

Dodgson, M. & Gann, D. (2010) Innovation, a very short introduction.
Oxford: Oxford University Press (isbn: 978-0-19-956890-1)
Oakey, R. (2012) High-technology Entrepreneurship. London: Routledge
(isbn: 978-0-415-59393-9)

Target Audience

SBI 1 (en SBI2)

General Information

Course Code S_OIextern
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator prof. dr. P.C. van der Sijde
Examiner prof. dr. P.C. van der Sijde
Teaching Staff prof. dr. P.C. van der Sijde

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: