Strategy and Decision-Making

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van dit blok kunnen studenten de voornaamste theorie├źn in het
domein van strategisch management uitleggen, toepassen, met elkaar
vergelijken, en kritisch bespreken.

Course Content

Strategie en Besluitvorming betreft een kennismaking met verschillende
theoretische benaderingen die gangbaar zijn binnen het vakgebied
Strategisch Management. In dit vak bestuderen studenten hoe de strategie
die een organisatie voert, kan bijdragen aan haar levensvatbaarheid of
succes op de langere termijn. Hierbij staan twee zaken centraal: de
aansluiting van de organisatie op haar omgeving en het vermogen van de
organisatie haar strategie daadwerkelijk te implementeren. Deze twee
centrale voorwaarden worden belicht vanuit een aantal theoretische
benaderingen.

Teaching Methods

Hoorcollege

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen

Literature

Wordt bekend gemaakt in Canvas.

Target Audience

Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap, minor
Organisatiewetenschap, en premaster Beleid, communicatie en organisatie
(BCO).

General Information

Course Code S_SB
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. Y.T.A. Taminiau
Examiner dr. Y.T.A. Taminiau
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: