System Earth

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Eerste kennismaking met de Aardwetenschappen. Het vergaren van
basiskennis over de processen die in het inwendige en aan het oppervlak
van de Aarde werkzaam zijn en hun onderlinge afhankelijkheid.

Course Content

• Ontstaan en levensloop van het heelal en het zonnestelsel; ontstaan
van de chemische elementen (nucleosynthese).
• Opbouw van het Systeem Aarde.
• Plaattektoniek.
• Exogene en endogene deelsystemen en hun energiebronnen.
• Kringlopen van gesteenten, water en gassen in het Systeem Aarde.
• Gesteenten en sedimenten.
• Landvormen, verwering en bodems; gletschers, rivieren, grondwater,
wind en oceanen.
• Magmatisme, metamorphose, deformatie, aardbevingen.
• De factor tijd: tijdmeting, geologische tijdschaal.

Teaching Methods

Responsiecolleges gebaseerd op zelfstudie, afgewisseld met delen
hoorcollege. Contacturen (onder voorbehoud): 18 dubbele college-uren, 1
schriftelijk tentamen van 2,5 uur.

Method of Assessment

Verplichte oefentoets (0%) en schriftelijk tentamen (100%).

Entry Requirements

Geen

Literature

Grotzinger & Jordan (2014) Understanding Earth, 7th ed.
Syllabus met aanvullend studiemateriaal voor Endogene Systemen en
leeswijzers bij het boek voor beide onderdelen.

Target Audience

Eerstejaars studenten BSc Aardwetenschappen en BSc Aarde en Economie.

Additional Information

Deze cursus wordt gegeven in het eerste blok in de BSc Aardwetenschappen
en BSc Aarde en Economie. De cursus levert een raamwerk, waarin de
aardwetenschappelijke kennis in het verdere verloop van de BSc wordt
ingepast.

General Information

Course Code AB_450067
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. F.M. Brouwer
Examiner dr. F.M. Brouwer
Teaching Staff dr. F.M. Brouwer
dr. M.A. Prins

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: