Greek and Latin 1B

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Voor zowel Grieks als Latijn gelden de volgende leerdoelen:
- Studenten verbreden en verdiepen hun kennis van basisvocabulaire,
morfologie, en syntaxis en zetten deze actief in bij het ontsluiten van
teksten. - Studenten kunnen een tekst van een hogere moeilijkheidsgraad
dan in Grieks/Latijn 1A op zinsniveau analyseren en zelfstandig
interpreteren met inzet van hulpbronnen (morfologie-overzicht,
syntaxisboek, woordenboek,
vertaling).
- Studenten zijn in toenemende mate in staat om te reflecteren op de
inhoud van de gelezen teksten.
- Studenten vergroten hun inzicht in de genreconventies van de gelezen
teksten en herkent zelfstandig stilistische kenmerken van de gelezen
teksten.

Course Content

Grieks
• Morfologie: stamaoristus, activum, medium, passivum, modi (§§ 36-38,
42, 47, 49, 52, 54-63, 80-85 KGG);
• Syntaxis: diathese, modi (hss. 8-9 BSKG, §§ 103-105 KGG);
• Vocabulaire: Logos woordenlijst (Λ t/m Ω);
• Leesteksten: oratorisch proza (8-12 pp. OCT); studenten
Oudheidwetenschappen en Linguistics met uitbreiding van 3ec lezen een
extra pensum.

Latijn
• Morfologie: adverbia, trappen van vergelijking, preposities
• Syntaxis: Kroon, Inleiding Syntaxis, hfdst. 3, 4, 5;
• Vocabulaire: Basiswoordenlijst pp. 36-70;
• Lectuur: Latijnse poëzie; studenten Oudheidwetenschappen en
Linguistics met uitbreiding van 3ec lezen een extra pensum.
• Hanteren hulpbronnen: grammatica’s, woordenboek, vertalingen

Teaching Methods

Grieks:
- 2 uur morfologie en syntaxis (iedereen);
- 2 uur lectuur (studenten met CE Grieks);
- 3 uur lectuur/grammatica (student zonder CE Grieks);
- 1 uur ondersteuning studenten Oudheidwetenschappen en Linguistics met
specialisatie Grieks (t.b.v. 3 ec uitbreiding)

Latijn:
- 2 uur morfologie en syntaxis (iedereen);
- 2 uur lectuur (studenten met CE Grieks);
- 3 uur lectuur/grammatica (student zonder CE Grieks);
- 1 uur ondersteuning studenten Oudheidwetenschappen en Linguistics met
specialisatie Grieks (t.b.v. 3 ec uitbreiding)

Method of Assessment

Grieks
• Tussentijdse toetsing grammatica en vocabulaire tijdens de
onderwijsperiode (20%)
• Tentamen grammatica en interpretatie gelezen teksten (week 8) (80%)

Latijn
• Vocabulaire: aan verplichting voldaan (telt niet mee in cijfer)
• Tussentijdse toetsing grammatica e vocabulaire tijdens de
onderwijsperiode (samen 20%)
• Tentamen grammatica en interpretatie gelezen teksten (60%) en een
proefvertaling met vragen (20%) (week 8)

• Voor studenten die slechts een van beide talen doen: tentamen over de
zelfstandig gelezen teksten in week 8 (50 % van het cijfer voor de
module als geheel)

Voor deze module geldt voor beide talen afzonderlijk dat het gemiddelde
van de incidentele toetsing en het tentamen een 5,5 of hoger moet zijn
om te slagen voor de module. Het eindcijfer wordt bepaald door het
gemiddelde van het cijfer voor Grieks en het cijfer voor Latijn (50/50)
of (voor studenten Oudheidwetenschappen of Linguistics) het gemiddelde
van het cijfer voor een van beide talen (3 EC) en het cijfer voor de 3
EC uitbreiding (50/50).

Entry Requirements

• Eindexamenniveau Grieks en/of Latijn, óf Geslaagd voor Basiscursus
Grieks en/of Latijn 2
• Daarnaast moet de module Grieks en latijn 1A zijn gevolgd.

Literature

Grieks
• Woordenlijst Logos (Hupperts/Veenman)
• Woordenboek Grieks-Nederlands (Montijn of Müller-Thiel) [niet
toegestaan: Hupperts, Woordenboek Grieks-Nederlands]
• Kleine Griekse Grammatica (Nuchelmans)
• Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks (Rijksbaron et al. 2002)
• Cambridge Grammar of Classical Greek (Van Emde Boas et al., te
verschijnen) (evt. digitaal op de DLO)
• Nader te bepalen tekst en commentaar

Latijn
• Woordenlijst Babeliowsky et al. (als syllabus)
• Inleiding Syntaxis (Kroon) en Oefenboek (Koenen)
• Woordenboek Latijn-Nederlands (Pinkster)
• morfologie oefenmateriaal (als syllabus en digitaal)
• Syllabus met tekst en commentaar Latijns proza

Target Audience

• 1ste jaars GLTC
• 2de jaars Oudheidwetenschappers met eindexamenniveau Grieks/Latijn of
Basiscursus Grieks/Latijn 2.

Additional Information

1. Studenten die in een van de beide talen geen eindexamen (of
vergelijkbaar niveau) hebben, volgen per week twee uur extra college,
waarin aan de hand van teksten en oefenmateriaal de taalverwerving extra
wordt ondersteund.
2. Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

General Information

Course Code L_AABAGLT102
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. R. Risselada
Examiner dr. R. Risselada
Teaching Staff dr. R. Risselada
dr. mr. R.J. Allan

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Study Group
Target audiences

This course is also available as: