Philosophy of Science II

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het college Wetenschapsfilosofie 2 beoogt, ten eerste, een overzicht te
bieden van een aantal filosofische problemen in een breed scala van
vakwetenschappen en, ten tweede, een basis te verschaffen voor eventuele
verdere studie (literatuurstudies, werkstuk, scriptie) op het terrein
van de filosofie van een bepaalde vakwetenschap.

De student leert filosofische problemen die gerelateerd zijn aan de
vakwetenschappen te analyseren en de relevante empirische en
filosofische argumenten te evalueren. In het college worden een meerdere
communicatievaardigheden getraind: schrijfvaardigheden (abstract en
essay), presentatievaardigheden, en discussievaardigheden.

Course Content

In deze cursus wordt ingegaan op filosofische thema’s in verschillende
vakwetenschappen. De nadruk ligt op een naturalistische benadering van
filosofische thema’s, waarbij wetenschappelijke gegevens en filosofische
argumenten nauw verweven zijn.

Teaching Methods

Werkcollege. Per week zijn er 2x3 contacturen. Voorafgaand aan ieder
college moet je de bijbehorende literatuur bestuderen, en tijdens de
colleges worden opdrachten over deze literatuur besproken.

Method of Assessment

Samenvattingen (1/4); stellingen + deelname aan de discussie (1/4);
presentatie (1/4); afsluitend paper (1/4).
Deelname aan de colleges is verplicht. Bij meer dan twee afwezigheden
volgt een 0 voor het onderdeel stellingen + deelname aan de discussie.
Bij afwezigheid op het tijdstip dat de presentatie is gepland volgt een
0 voor de presentatie.
Voor het hertentamen geldt dat alle onderdelen waar geen 6 voor gehaald
is, dienen opnieuw gemaakt te worden. Bij een onvoldoende voor de
presentatie wordt een extra essay-opdracht ingediend. Bij een
onvoldoende voor stellingen en discussie dienen twaalf nieuwe stellingen
van 500 woorden te worden ingediend.

Literature

Geselecteerde teksten. Het overzicht wordt op blackboard geplaatst.

Additional Information

Deelname aan colleges is verplicht.
Een uitgebreider beschrijving is te vinden op canvas.

General Information

Course Code W_BA_WETF2
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. L.B. Decock
Examiner prof. dr. L.B. Decock
Teaching Staff prof. dr. L.B. Decock

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: