Neuropsychology and Rehabilitation Psychology

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na deze cursus kunnen studenten:
- Een overzicht geven van de neuropsychologische aspecten van gedrag en
van de motorische problemen en hogere-functiestoornissen na een
hersenbeschadiging.
- Van enkele factoren (zoals motorische en sensorische stimulatie en/of
motorische oefening) beschrijven welke invloed deze uitoefenen op de
plasticiteit van de hersenen.
- Bij elk van de genoemde factoren interventies/onderzoeken beschrijven
en verklaren wat het effect daarvan is op de revalidatie na een
hersenbeschadiging.

Course Content

In deze cursus staat de vraag centraal welk effect hersenbeschadiging
kan hebben op motorisch handelen. We hanteren hierbij een ruime
definitie van ‘motoriek’; succesvol bewegen omvat meer dan alleen het
bewegen van een ledemaat. Ook processen als aandacht, executief
functioneren, emotie, lichaamsrepresentatie, en ruimtelijke oriëntatie
zijn noodzakelijke factoren. Met andere woorden, allerlei ‘hogere’
mentale processen participeren in, en ondersteunen, selectie en
uitvoering van motorische handelingen. Aangezien deze mentale processen
ook op hun beurt kunnen zijn aangedaan tgv. hersenbeschadiging, zal dit
ook leiden tot een verminderde kwaliteit van motorisch handelen.
Typische syndromen die we zullen bespreken zijn apraxie, neglect,
aandachtsstoornissen, en zgn. ‘frontale’ syndromen.

Teaching Methods

De cursus bestaat uit hoorcolleges.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen met open- eindvragen en meerkeuzevragen

Literature

Losse artikelen. De literatuurlijst en de Cursushandleiding worden tzt
online bekendgemaakt.

Recommended background knowledge

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij globaal kennis hebben van
neuroanatomie en neurofysiologie zoals bijvoorbeeld behandeld in het
boek “Neurowetenschappen, een overzicht” van Ben van Cranenburgh.

General Information

Course Code B_NEURREVPSY
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. A. Ledebt
Examiner dr. A. Ledebt
Teaching Staff dr. A. Ledebt
dr. J.F. Stins

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: