Technology and Innovation Management

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Bridging Theory & Practice

D1: Knowledge & Understanding: Je verkrijgt kennis over het management
van technologische innovatie als bedrijfsproces. Dit betreft concepten,
theorieën, en methoden voor het zoeken, selecteren, ontwikkelen en
commercialiseren van innovatieve ideeën, het ontwikkelen van een
innovatiestrategie en het inrichten van een innovatieve organisatie. In
dit vak leer je om bestaande innovatiemanagementconcepten kritisch te
beschouwen.

D2: Applying knowledge & understanding: Je leert theoretische kennis toe
te passen op cases uit de praktijk en in een innovatieproject. Je krijgt
daarnaast inzicht in recente ontwikkelingen in de praktijk.

Course Content

Innovatie is essentieel voor bedrijven om te overleven en te groeien in
dynamische markten. Innoveren omvat het bedenken en realiseren van
nieuwe producten, diensten, processen en bedrijfsmodellen. Veel
innovatie wordt mogelijk gemaakt door technologische ontwikkelingen,
zoals informatietechnologie en biotechnologie. Daarom richt dit vak zich
op het management van technologie-gebaseerde innovatie. In dit vak laten
we zien dat innovatie niet (alleen) een kwestie is van toevallige
geniale ideeën, maar een complex bedrijfsproces dat systematisch
ingericht kan worden. Het vak behandelt theorie over de vier fasen van
innovatie als bedrijfsproces: zoeken naar mogelijkheden; selectie van
ideeën; uitwerking en implementatie; en commercialisering. Daarnaast
behandelen we theorie over het strategisch belang van innovatie en de
organisatie van innovatieprocessen. Je leert om deze theorie je eigen te
maken en toe te passen middels hoorcolleges, werkcolleges, beoordeelde
opdrachten (tijdens het werkcollege) en
een groepsproject.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges

Method of Assessment

Individuele- en groepsbeoordeling

Literature

- Crawford & DiBenedetto (2015) New Products Management (11th ed.).
McGraw-Hill: New York.
- Een selectie van hoofdstukken en academische artikelen.
- College slides

Recommended background knowledge

Business processes; Organization theory; Strategy; Marketing; BIT

General Information

Course Code E_BK2_TIM
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. S.A. Rijsdijk
Examiner dr. S.A. Rijsdijk
Teaching Staff dr. ir. F. Deken
dr. S.C. Friesike
D. van Kampen
dr. S.A. Rijsdijk
T.Y. Lee

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group, Instruction course
Target audiences

This course is also available as: