Educatieve Minor, Peergroep

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In de Peergroup staat de rol van docent als ‘professional’ centraal.
Studenten leren de regie te nemen over hun eigen leerproces en hun visie
op
onderwijs te beschrijven. Ze ontwikkelen een professionele identiteit,
waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met
eigen waarden en motieven. In peergroups reflecteren studenten op hun
handelen in de praktijk, leiden daaruit ontwikkelpunten af, formuleren
acties en evalueren deze. Verschillende instrumenten en methodes worden
gebruikt (logboek, reflectiecirkel, intervisie, videoreflectie, etc.) om
de student in staat te stellen de complexiteit van de onderwijspraktijk
te doorgronden en hiervan te leren.

Course Content

Dit vak is in de educatieve Minor onderdeel van Didactiek 1 en van
Didactiek 2. Bij Peergroep (PG) staat de eigen onderwijspraktijk van de
docent-in-opleiding (dio) centraal. Concrete vragen en situaties uit de
praktijk vormen aanleiding tot analyse en reflectie.

Teaching Methods

Alle onderwijs vindt plaats op de instituutsdag (maandag). Studenten
zijn de hele dag aanwezig. In de ochtend is er een hoor/werkcollege AD,
waarbij dio’s van verschillende vakken samen zitten. Na het college AD
volgt een PG bijeenkomst, waarbij de studenten van de educatieve minor
van verschillende vakken in kleine groepen en onder begeleiding de eigen
onderwijspraktijk onder de loep nemen en eventuele concerns daarbij
bespreken. Ook is hier ruimte voor begeleiding bij het maken van de
verwerkingsopdrachten die voor AD moeten worden gemaakt.

Method of Assessment

Didactiek 1 wordt afgesloten met een startproef waarin de studenten
demonstreren dat zij één les kunnen ontwerpen en uitvoeren en kunnen
reflecteren op de manier waarop voorbereiding, uitvoering en afronding
hebben plaatsgevonden.
Didactiek 2 wordt afgesloten met een basisproef waarin de studenten
demonstreren dat zij een korte lessenreeks kunnen ontwerpen en (deels)
uitvoeren en kunnen reflecteren op de manier waarop voorbereiding,
uitvoer en afronding hebben plaatsgevonden.
Actieve participatie in de Peergroep is een voorwaarde voor het afronden
van Didactiek 1 en Didactiek 2.

General Information

Course Code O_EMPEERGR
Credits 0 EC
Period P1+2+3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Course Coordinator drs. L.J. van Well-van Grootheest
Examiner
Teaching Staff ir. E.J.F. Scheringa

Practical Information

You cannot register for this course yourself; your faculty's education office carries out registration

Teaching Methods Study Group, Seminar*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: