History of MADA: Early Modern

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

1) Kennis verwerven van de cruciale ontwikkelingen in de geschiedenis
van de visuele en materiele cultuur in de vroegmoderne periode;
2) Kennis verwerven van de cultuurhistorische context waarin beelden en
objecten functioneren;
3) Inzicht verkrijgen in de breedte en afbakening van het vakgebied en
oefenen met vakgebonden termen en begrippen;
4) Inzicht verkrijgen in variëteit aan functies en betekenissen van
objecten en beelden alsmede in de intenties en interpretaties daarvan;
5) Kennis verwerven van het historische raamwerk van belangrijke
objecten uit de periode van de late middeleeuwen tot ca. 1800,
belangrijke stromingen waartoe deze objecten behoren kunnen benoemen,
globaal dateren en rangschikken onder een stijl, stroming, of ‘isme’;
6) Een kritische instelling leren aannemen ten aanzien van
(wetenschappelijke en overige vakverdiepende) literatuur.

Course Content

De cursus Historisch Overzicht I vormt samen met Historisch Overzicht II
en III (in periode 4 en 5) een drieluik. In dit drieluik wordt een
overzicht geboden van de geschiedenis van de visuele en materiële
cultuur in de vroegmoderne, moderne en postmoderne tijd tot en met de
dag van vandaag. Historisch Overzicht I behandelt de vroegmoderne
periode tot ca. 1800. Door middel van een reeks hoor-en werkcolleges
krijgt de student inzicht in en raakt vertrouwd met de belangrijkste
historische (stijl)perioden, feiten en gebeurtenissen in de
onderzoeksgebieden van MKDA. Daarnaast wordt elke week één specifieke
casus behandeld die verdiepend inzicht verschaft in een belangrijk thema
of concept van de visuele en materiële cultuur van de besproken periode.
Deel I van dit Historisch Overzicht legt aldus de historische basis voor
het vervolg van de studie MKDA.

Teaching Methods

Hoorcollege, werkcollege

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen met feitenvragen en inzichtvragen (80%),
opdrachten (20%). Verdere instructies hierover volgen in de
studiehandleiding.
Afstemming van toetsen en leerdoelen:
Leerdoel 1: Tentamen met kennisvragen;
Leerdoel 2: Tentamen met kennisvragen;
Leerdoel 3: Tentamen met kennis- en inzichtvragen;
Leerdoel 4: Tentamen met kennis- en inzichtvragen, opdrachten;
Leerdoel 5: Tentamen met kennisvragen;
Leerdoel 6: Opdrachten.

Literature

De literatuur wordt t.z.t. in de studiehandleiding bekend gemaakt.

Target Audience

1e jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur

General Information

Course Code L_AABAMKD107
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. D. Meuwissen
Examiner dr. D. Meuwissen
Teaching Staff dr. D. Meuwissen
M.J.M. van Beek MA

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: