Bachelor Thesis Colloquium Media, Art, Design and Architecture

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het scriptiecolloquium heeft de volgende leerdoelen:Het
scriptiecolloquium heeft de volgende leerdoelen:

1. De student toont aan dat zij/hij zelfstandig in staat is om een
werkplan op te stellen dat dient als uitgangspunt voor de
afstudeerscriptie en dat voldoet aan de richtlijnen van de opleiding.
Dit werkplan gaat in op onderzoek naar primaire en secundaire bronnen en
methodieken die van belang zijn voor het geformuleerde
scriptieonderzoek, en bevat een gestructureerde bibliografie als eerste
fase voor dit scriptieonderzoek.

2. De student kan haar/zijn scriptie (vorderingen) helder aan
vakgenoten te presenteren, alsook mondeling en schriftelijk werk van
medestudenten beoordelen.

Course Content

Het bachelor scriptiecolloquium behelst reflectie op de formele aspecten
van het schrijven van de bachelorscriptie
tijdens gezamenlijke bijeenkomsten, waarin de strekking en het traject
van de scriptie worden uiteengezet en geoefend (waarbij studenten
elkaars werk becommentariƫren 'peer review'). Tijdens de bijeenkomsten
wordt telkens een fase uit het onderzoeks- en schrijfproces tegen het
licht gehouden aan de hand van voorbeelden. Het colloquium wordt
afgesloten met een minisymposium waarin studenten hun scriptieonderzoek
en voortgang presenteren aan peers.

Teaching Methods

Hoor- en werkcolleges.

Method of Assessment

Deelname (100% aanwezigheid), opdrachten (VLD) presentatie (VLD) en
rapportage (VLD).
Afstemming van toetsvormen en leerdoelen:
Leerdoelen 1, 2, 3, 4: opdrachten
Leerdoelen 4, 5: presentatie

Entry Requirements

Alle onderdelen MKDA jaar 2 en van de gekozen specialisatie (Media,
Kunst, Design of Architectuur).

Target Audience

3e jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur, die aan de
ingangseisen voldoen.

Additional Information

Inschrijven verplicht. Deze module is een verplicht vak in het derde
jaar. Er geldt een verplichte aanwezigheid (100%).

General Information

Course Code L_AABAMKDCOL
Credits 3 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. J.I.L. Veugen
Examiner dr. J.I.L. Veugen
Teaching Staff dr. J.I.L. Veugen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: