Minor Spanish Elementary Course 1

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het vak brengt de studenten een basiskennis bij van de Spaanse taal.
Studenten zijn in staat de benodigde grammatica, woordenschat en
socioculturele kennis op beginnersniveau toe te passen om een
communicatief doel te bereiken. Studenten bereiken een actieve
taalvaardigheid op niveau A1 van het CEFR, een passieve taalvaardigheid
op niveau A2.
Aan het eind van de colleges kunnen de studenten dagelijkse
uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete
behoeften begrijpen en gebruiken. De studenten kunnen deelnemen aan
eenvoudige gesprekken, vragen stellen en beantwoorden. De studenten
kunnen eenvoudige teksten lezen en begrijpen. Ook zijn de studenten in
staat korte teksten over alledaagse onderwerpen te schrijven.

Course Content

Aan de hand van de communicatieve methode Aula Internacional 1 worden de
verschillende taalvaardigheden (luister-, lees-, spreek- en
schrijfvaardigheid) tijdens de colleges geoefend. De leesteksten gaan
o.a. in op culturele verschillen tussen Spaanssprekende landen.

Teaching Methods

2 werkcolleges van 90 minuten per groep per week.

Method of Assessment

Schriftelijke toets.

Literature

Corpas, Jaime, et al. Aula Internacional 1. Uitgeverij Talenland.

Target Audience

Minor studenten.

Additional Information

Voor deze module geldt een verplichte aanwezigheid (minimaal 80% van de
colleges). Deze cursus is onderdeel van de minor Spaans. Het
aansluitende deel Minor basiscursus Spaans 2 volgt in periode 2.

General Information

Course Code L_HABAALG003
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator drs. P.G. Kingma
Examiner drs. P.G. Kingma
Teaching Staff drs. P.G. Kingma

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: