Minor Spoken Language and Hearing

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De lessenreeks beoogt door middel van zelfstudie een eerste inleiding te
bieden in de akoestische en articulatorische fonetiek aan de hand van
het handboek (zie literatuur). Na afloop van de cursus weet je hoe
sprekers spraakklanken produceren en luisteraars ze waarnemen. Daarnaast
ken je ook de fysische eigenschappen van spraakgeluid, en je weet hoe
het menselijk gehoor werkt. Door middel van het uitvoeren van
practicumopdrachten leer je hoe je zelf spraak kan opnemen, analyseren
en bewerken. Je verkrijgt hierbij inzicht in de mogelijkheden van het
gebruik van het open-source software programma PRAAT.

Course Content

In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen uit de fonetiek
aan bod: (i) wat is fonetiek, wat is taal en wat is spraak, en wat
hebben ze met elkaar te maken?; (ii) wat is geluid en wat zijn de
eigenschappen van spraakgeluid?; (iii) hoe wordt spraakgeluid
voortgebracht door de spraakorganen?; (iv) hoe werkt het menselijk oor
en hoe worden spraakgeluiden waargenomen?; (v) is er een verschil tussen
horen en verstaan en hoe herkennen mensen verschillende klanken, woorden
en zinnen?

Teaching Methods

Zelfstudie van de leerstof (zie literatuur en handleiding) en
zelfstandig uit te voeren practicumopdrachten.

Method of Assessment

Schriftelijk - zowel de resultaten van het eindtentamen als de verslagen
van practica met daarin opgenomen antwoorden op leesvragen, maken deel
uit van het eindcijfer. Zie studiehandleiding voor de verhouding tussen
de verschillende componenten. Alle onderdelen moeten voldoende zijn.

Entry Requirements

Kennis van de gangbare basisbegrippen uit de taalwetenschap,

Literature

Rietveld, T. & Van Heuven, V.J. (2016). Algemene Fonetiek (4e druk).
Bussum: Coutinho. ISBN 9789046901632

Target Audience

Minor studenten Taal en Gehoor

Additional Information

Van alle practicumopdrachten en leesvragen moet een verslag zijn
ingeleverd om mee te mogen doen aan het eindtentamen. Opdrachten worden
alleen beoordeeld indien zij tijdig en compleet zijn ingeleverd.

General Information

Course Code L_WAMITWS001
Credits 3 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examiner prof. dr. M.M.R. Coene
Teaching Staff dr. M.J.A. Lamers
prof. dr. M.M.R. Coene

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar
Target audiences

This course is also available as: