SG_algemeen

Medische Natuurwetenschappen

2019-2020
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

De opleiding Medische Natuurwetenschappen houdt zich bezig met medische innovaties en het effectief oplossen van complexe medische problemen. Wil jij exacte kennis inzetten voor de medische wereld van morgen? Wil jij werken aan innovatieve oplossingen voor complexe medische problemen? Wil je over de grenzen van vakgebieden heen kijken om een brug te slaan tussen fundamenteel onderzoek en de kliniek?

In het eerste jaar doe je veel basiskennis op in de Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Informatica en Fysiologie in een (bio)medische context. Ook ga je zelf regelmatig praktische experimenten uitvoeren. Je leert hier de stappen van wetenschappelijk onderzoek te doorlopen, van research tot rapportages. Je sluit het jaar af met het project zenuwwerk.

In het tweede jaar verdiep je je basiskennis verder, volg je vakken als medische pathofysiologie, statistiek, en optica en optisch waarnemen. Je sluit het jaar af met het project kanker.

In het derde jaar stel je grotendeels je eigen programma samen. Het eerste semester is ingeruimd voor vrije keuzeruimte, bijvoorbeeld voor een minor Biomedische Beeldvorming. In het tweede semester dien je te kiezen uit een aantal vakken, die deels als voorbereiding dienen voor de masterfase. Je sluit het jaar af met een bachelorproject.

Info

Level Bachelor
Language Dutch
Duration 3 jaar
Type Fulltime
Credits 180 EC
Faculty Faculty of Science
This programme is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.
Medische Natuurwetenschappen jaar 1
Description
In het eerste jaar kun je nagaan of je Medische Natuurwetenschappen een
leuke studie vindt en kan bekeken worden of je geschikt bent om met een
redelijke kans van slagen de studie te vervolgen. Kort gezegd: het
eerste jaar heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie.
In het eind van het eerste studiejaar maak je voor het eerst kennis met
projectonderwijs ('zenuw-werk'), waarin de integratie van de
verschillende disciplines binnen de medische natuurwetenschappen
duidelijk wordt.
Course Name Period Credits Code
Blusinstructie: Praktijk S&F/N&S/SBI incl MNW. P1 0EC X_000002
Blusinstructie: Theorie P1 0EC X_000003
Inleiding medische natuurwetenschappen P1 3EC X_430089
Mentoraat MNW P1 0EC XB_0016
Natuurkunde practicum I P1 3EC X_430105
Taaltoets Nederlands BETA colleges Information Sciences en Natural Sciences and Mathematics P1 0EC X_TAALTOETS
Calculus P1+2 6EC X_400617
Medische (patho)fysiologie I P1+2 6EC X_436501
Biochemie P2 6EC X_401109
Klinische en analytische chemie P3 3EC X_430510
Medische natuurwetenschappen en samenleving P3 3EC X_430013
Fysica: mechanica voor MNW P4 3EC X_430060
Mathematische methoden P4 6EC X_401022
Organische chemie P4 3EC X_401110
Fysica: electriciteit en magnetisme voor MNW P5 3EC X_430061
Natuurkunde en gezondheid P5 3EC X_420503
Practicum bio-analytische chemie voor MNW P5 6EC XB_42004
Project zenuw-werk P6 6EC X_430067
Medische Natuurwetenschappen jaar 2
Description
Het tweede jaar van de studie dient ter verbreding en verdieping van de
leerstof. Ook in dit studiejaar volg je behalve de disciplinaire vakken
(in een medische context) ook een integratief project: 'kanker'. Tevens
volg je verplicht een van de twee vakken uit Algemene Vorming.
Medische Natuurwetenschappen jaar 3
Description
Het derde jaar vormt de afronding van de basistraining. De helft (30
studiepunten) is gereserveerd voor een minor of vrije keuze in het
najaarssemester. De opleiding biedt de minor Biomedische Beeldvorming
aan. Studenten zijn echter vrij om een andere minor te kiezen of deze
keuzeruimte op een andere manier in te vullen. Hiervoor is echter wel
toestemming van de examencommissie nodig.
In het voorjaarssemester moet in periode 4 gekozen worden uit een aantal
vakken, die deels als voorbereiding dienen voor specialisaties in de
masterfase. De periodes 5 en 6 zijn gereserveerd voor het afsluitend
bachelorproject van 12 of 18 studiepunten. Als voor 12 studiepunten
wordt gekozen is er ruimte voor een extra vrije keuze van 6 ec.

Voor studenten die in aanmerking willen komen voor een certificaat van
de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (waarin staat dat hun
vooropleiding voldoet aan de eisen voor toegang tot de post-initiële
opleiding in de Klinische Fysica) gelden aanvullende eisen die te vinden
zijn in de OER.
Medische Natuurwetenschappen minoren
Universiteitsminoren
Description
De universiteitsminoren
- Zijn in principe toegankelijk voor alle bachelorstudenten van alle
faculteiten.
- Kennen voor sommige minoren een toegangseis.
- Hebben een vaste omvang van 30 EC.
- Vooraf geen toestemming van je eigen examencommissie nodig om de 30 EC
van deze minor mee te laten tellen in het afstudeerpakket van je
opleiding.
- Indien een bepaald vak uit de universiteitsminor onderdeel uitmaakt
van je reguliere curriculum, kun je deze minor niet (volledig) volgen
omdat vakken niet twee keer kunnen meetellen. Vraag in dat geval
toestemming van de examencommissie voor de invulling van de
profileringsruimte.
Minor Brain and Mind
Description
The purpose of this minor is to acquaint the student with different
disciplines within the field of Neuroscience. The student will become
familiar with the workings and functions of different types of brain
cells and brain areas. The student will learn how this knowledge can be
used to understand characteristics of the healthy brain (e.g.,
perception, attention, learning and memory, consciousness, personality),
of the developing brain
(pre- and postnatal), and of the diseased brain (e.g., depression,
addiction, eating disorders).
In addition, the students will be familiarized with recent findings from
the fields of human genetics and will actively participate in
nature-versus-nurture debates. Finally, this minor provides an
introduction into recent technological advances in brain-machine
interfaces, deep brain stimulation, and robotics in the context of
Neuroscience. The integration of disciplines such as biology,
psychology, sociology, and genetics, is central to this minor. Students
learn to think critically about how knowledge of the brain and the human
genome can be applied to tackle societal issues.
Course registration
TARGET GROUP: Third year BSc students alpha and gamma topics (e.g.,
Sociology, Psychology, Economics, Law, Artificial Intelligence) and
students from Lifesciences (e.g., Biology, Fysics, Chemistry, Medicine,
Movement Science, Nutrition) with a broad interest.

ENTRY REQUIREMENTS: Bachelor: 90 ECTS, HBO: 120 ECTS

Due to overlap in curriculum, this minor is NOT open for students from
Biomedical Sciences-VU and Health & Life Sciences-VU. These students, as
well as students who plan to pursue a career in Neuroscience, are
advised to sign up for the more specialised minor
Biomolecular/Neurosciences. Please contact the minor coordinator dr
Sophie van der Sluis (s.vander.sluis@vu.nl) for more information about
participation.

For international students, we explicitly note that you will only obtain
credits for the courses if you successfully pass the course exams as
described in the individual course guides (i.e., participation alone is
not sufficient).
Course Name Period Credits Code
Cognitive Neuroscience P1 6EC AB_1056
Nature versus Nurture P1 6EC AB_1057
Brain in Trouble P2 6EC AB_1038
The Developing Brain P2 6EC AB_1059
Mind and Machine P3 6EC AB_1060
Minor Global Health
Description
New and emerging infectious diseases, changing disease patterns, ageing,
rising costs of healthcare – these are problems that add complexity to
the already considerable health challenges the world is facing today.
Many diseases do not stop at national borders, and most health problems
have social, political and economic impacts. The world is more than ever
in need of a vision of health that spans the globe. At the same time,
innovative answers to these challenges emerge, like novel
pharmaceuticals, neurotechnologies, genomics, mhealth (using mobile
phones), field test kits that replace whole laboratories, as well as
innovative funding schemes and care arrangement (e.g. community-based
health care). But how can we make these answers fit the challenges that
are emerging? History shows numerous, at best, not-so-effective health
interventions and unintended consequences. To effectively address these
complex health challenges, global health researcher need to
cross-disciplinary boundaries and interact with health professionals,
patients and others to gain in-depth understanding of global health
problems, and to set out cohesive and strategic action to solve these
problems.
Course Name Period Credits Code
Future Challenges in Global Health P1 6EC AB_1042
Key Strategies in Disability and Neuropathy P1 6EC AB_1045
Double Burden of Disease P2 6EC AB_1109
Drivers of Change in Global Health P2 6EC AB_1108
Community-based Health Interventions P3 6EC AB_1110
Minor Business Administration - New Ways of Doing Business
Description
Why are some companies outperforming their rivals? How is it that
companies like Nike and ASML are responsive to changes in customer
preferences and are successfully battling their competitors, whereas
companies like General Motors and Philips struggle? Why are companies
like Airbnb and Uber successful in developing and selling product and
service innovations, whereas publishers and record companies lack
innovative capacity? How is it possible that long-existing companies are
surpassed by new venture start-ups with radical different business
approaches, such as Shapeways and Blendle? The answers to these
questions show that high-performing companies excel in using new ways of
management and organization. Specifically, these companies have business
models that work in today’s dynamic environment.

In the Minor in Business Administration you will learn to build, assess,
and change business models and tackle management and organization
issues.

The Minor in Business Administration is a 30 EC programme taught in
English. You will become familiar with the foundations of business
administration: strategy, marketing, finance, accounting, logistics,
technology, and human resource management. Using business model
thinking, you will combine and apply the knowledge from these
disciplines to study businesses. In addition, midway the programme you
are asked to select a specialization theme, which enables you to obtain
a deeper understanding about the relationship between your profession
and a business discipline. In addition to academic skills, the programme
emphasizes professional skills, including creativity, communication,
reflexivity, and consultancy. The Minor Business Administration provides
you with knowledge and skills to successfully act in dynamic
organizations, irrespective of your professional background.

Students in the BSc programmes Economics and (International) Business
Administration are excluded from participating in this University Minor.
Course Name Period Credits Code
Business Professionals P1 6EC E_MB_BPROF
Foundations of Business Administration P1 6EC E_MB_FBA
Business Model Assessment P2 6EC E_MB_BMA
Business Model Innovation P2 6EC E_MB_BMI
Business Project P3 6EC E_MB_BPROJ
Minor Global Food Security
Description
Global food security is at the core of many of today’s societal
problems, varying from undernourished children to obese adults and
elderly; climate change presents a challenge for future food production;
novel technologies raise ethical questions with respect to animal
welfare, preservation of biodiversity, and protection of national policy
autonomy. These and many other societal issues are part of the content
of this course. These insights will be useful to a variety of academic
and societal fields, and may help you to choose your master’s programme.

This minor takes real world problems as a starting point. Examples,
assignments and (guest)lectures will be based on the variety of actual
challenges related to food security. Throughout the minor, culminating
in an advisory report in the last course, you will conduct an assignment
for a real organization active in the field of food security; e.g. the
Ministry of Economic Affairs; Oxfam Novib; FrieslandCampina.

Jobs are increasingly about combinations of insights and skills rather
than specialized knowledge only. In this minor you will acquire skills
and insights from different scientific backgrounds to be able to conduct
interdisciplinary research. The fact that this minor is offered by the
Amsterdam Centre for World Food Studies, an institute that brings
together researchers from different faculties of the VU to conduct
inter- and transdisciplinary research on food security, guarantees the
richness of skills and methods taught.
Course Name Period Credits Code
Agriculture for Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_AFNS
Challenges of Food and Nutrition Security P1 6EC E_MG_CFNS
Economics and Politics for Food and Nutrition Security P2 6EC E_MG_EPFNS
Food and Quality of Life P2 6EC E_MG_FQL
Applications in Food and Nutrition Security Analysis P3 6EC E_MG_AFNSA
Minor Managing Digital Innovation
Description
The opportunities of the digital era are essentially unlimited.
Innovative technologies may completely change how business and design
processes are set up, while new directions for fruitful start-ups are
countless. This calls for new and strategic ways of organising these
opportunities to innovate in the digital world. If you are interested in
new, exciting ways to organise for digital innovation, if you want to
learn how new digital technologies such as big data, 3D printing and
robotization change the way of working in your own field of expertise;
if you are interested in how to design and organise pervasive digital
technologies, if you would like to start your own Spotify, Uber or
Airbnb in your own specific discipline and would like to learn how to do
so; if you are interested in new professional, organisational and
managerial insights related to digital innovation, this minor is for
you.

This minor is a 30 EC programme taught in English. The programme
consists of five courses taught during the first semester of the third
year of your Bachelor program.

Students in the Bachelor programmes (International) Business
Administration are excluded from participating in this university minor.
Course Name Period Credits Code
Introduction to Digital Innovation P1 6EC E_MM_IDI
Strategic Management of Technology and Innovation P1 6EC E_BK3_SMTI
Business Intelligence and Analytics P2 6EC E_MM_BIA
New Ways of Working P2 6EC E_MM_NWW
Ethics of Algorithms P3 6EC E_MM_ETHA
Minor Economics
Description
What is the future of employment in the face of technical innovation?
Why does the discovery of natural resources make a country sometimes
poorer rather than richer? How can we keep the pension and health care
system sustainable if there are only half as many working age people?
Why do economic crises occur? These questions illustrate how economics
touches upon the most pressing problems of today: economic well-being,
inequality and sustainability. In the minor in Economics you will learn
to tackle economic issues by learning to think like an economist.

The minor in Economics is a 30 EC programme of 5 compulsory courses,
taught in English. You will become familiar with the development of
economic thought, including the principles of micro- and macroeconomic
theory and key insights from empirical economic analysis. You will gain
insight into the role of economic policy, learning to identify when
markets fail and when policy interventions may provide solutions.
Finally, you learn to take a structured approach to solving practical
problems using economic core concepts. Upon completion you will have a
proven ability to apply sound economic reasoning to a range of issues on
a micro- and macroeconomic level, for example related to labor markets,
social insurance, health and welfare policy, environmental and product
market regulation, fiscal and monetary policy, trade and development
policies.

Students in the BSc programmes Economics and Business Economics as well
as Econometrics are excluded from participating in this university
minor. More information is also available on our general Canvas page
https://canvas.vu.nl/courses/27772.
Course Name Period Credits Code
Foundations of Macroeconomics P1 6EC E_ME_FMA
Foundations of Microeconomics P1 6EC E_ME_FM
Macroeconomic Policy P2 6EC E_ME_MAEP
Microeconomic Policy P2 6EC E_ME_MIEP
Economic Policy Analysis P3 6EC E_ME_EPA
Minor Psychologie en het Brein
Description
De kennis over de psyche en ons brein groeit snel. Wekelijks verschijnen
er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van
onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert
de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak,
technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons
inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons
bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de
psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen
waarom we doen wat we doen.

Doel
De minor Psychologie en het brein laat studenten kennismaken met de
vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Studenten krijgen in de
minor een overzicht van de psychologie en de cognitieve
neurowetenschappen, en worden vervolgens geïntroduceerd in de manier van
onderzoek doen in deze velden. De doelstellingen hierbij zijn bij de
student:
a. de kennis aan te brengen om met verstand te oordelen over claims die
zowel binnen als buiten de wetenschap over psyche en brein worden
gemaakt,
b. de vaardigheden bij te brengen om zelf onderzoek te doen naar psyche
en brein.

Doelgroep:
De minor is aantrekkelijk voor studenten met een algemene interesse in
psychologie en de hersenen, met voorkennis van statistiek (zoals
aangeboden in bachelors in de sociale wetenschappen, economie, exacte en
biomedische wetenschappen).

Ingangseisen:
-Minstens 90 EC behaald binnen één bachelorprogramma.
-Minstens 6 EC behaald aan statistische vakken.

Aantal deelnemers:
Er geldt een maximum van vijftig studenten per jaar, die op basis van
First come First serve worden gekozen.
Course Name Period Credits Code
Evolutionary Psychology P1 6EC P_BEVOLPS
Inleiding Psychologie (UM) P1 6EC P_UINLPSY
Biologische Psychologie (UM) P2 6EC P_UBIOPSY
Twin Research in Psychology (UM) P2 6EC P_UTWRES
Neuropsychologie (UM) P3 6EC P_UNEUPSY
Law and Global Society (Minor)
Description
Globalisation impacts the way we live. We meet different people, learn
about diverse cultures, and internet facilitates world-wide
communication and information exchange. Law traditionally focuses on
nation states, but topics like migration, internet, climate, and
terrorism do not stop at the border. Quite the contrary. The objective
of this minor is to become aware of the fact that many societal issues
ask for a transboundary approach to law.

The minor explores the role of law in defining and resolving social
issues concerning the globalisation of societies. Central topics are
migration (transnational movement), internet (transnational
communications) and climate change (transnational action).
This minor offers students insight in questions, such as:
• Why transnational issues are not suited for unilateral, national
actions;
• What states can do within international law (such as European Union
law);
• The ways in which states are currently responding to these issues;
• The criticism of the current actions and regulations;
• Future perspectives.
After completing this minor, the student has knowledge of the core of
the legislation concerning the three topics, has gained insight in the
most important critique and analysis of this legislation (from a legal,
policy-orientated, sociological, anthropological and/or philosophical
perspective), and is capable of critically judging proposed changes. For
each of the topics the student knows which actors play a role in making
rules and policy, how states work together (or not), the consequences of
this (lack of) cooperation and the future perspective for transnational
regulations in migrations, climate change and internet. Knowledge of
these ‘case studies’ and the theory involved also enables student to
independently reflect on other areas of transnational problems, such as
security.
Course Name Period Credits Code
Street Law Ac. Jaar (sept) 6EC R_StrLaw
Human Rights and the Border P1 6EC R_HumRB
Internet Governance P1 6EC R_InternGov
Climate Change Law P2 6EC R_TL-TP
Human Rights and Citizenship P2 6EC R_HumRC
Current Issues in Migration Law P3 3EC R_HumRCI
Current Issues in Transnational Law P3 3EC R_CIsTrL
Minor Development and Global Challenges
Description
This minor explores a number of burning issues in the global world, such
as environment and sustainability, poverty and unequal economic growth,
global political economy, diversity and inequality, and urbanization.
Contrary to the previous minor entitled Development Studies, which
focused on issues surrounding poverty and social inequality in less
developed countries, or the Global South, this new minor approaches the
aforementioned issues through an understanding of “development” as a
field that not only pertains to so-called developing countries but also
to our own western, so-called developed, societies. In other words, the
minor Development and Global Challenges addresses a select number of
burning issues far away and in our own backyards.
The minor both addresses the policy level (including the role of states,
transnational corporations, and non-governmental organizations) and
local responses to contemporary global challenges; The minor critically
assesses earlier conceptualizations and approaches (governance) of
development and discusses their successes and failures; The minor
examines local responses to aforementioned issues, the importance of
political empowerment, and the conditions under which these responses
(and strategies) have been/can be successful; The minor addresses global
challenges such as environmental issues, urbanization and
sustainability, and social inequality both in the global south as well
as in the so-called developed world; The minor acknowledges the fact
that global challenges and burning issues are deeply connected at a
global scale, and need to be confronted at different levels (global,
national, local)
Course Name Period Credits Code
Development and Globalization P1 6EC S_DG
Environment and Development P1 6EC S_ED
Global Political Economy P2 6EC S_GPE
Identity, Diversity and Inclusion P2 6EC S_IDI
Urban Studies P2+3 6EC S_UBS
Minor Biomedische beeldvorming
Description
This minor addresses the physical and physico-chemical principles and
modern applications of biomedical imaging techniques, including X-ray
techniques, PET, MRI, fluorescence and Raman microscopy, non-linear
laser techniques, AFM and optical coherence tomography. Students also
acquire practical skills in image processing and analysis. The minor is
concluded with a group project, in which an innovative research proposal
on imaging technology is developed. Completing this minor is required
for obtaining the certificate “Clinical Physicist” of the Dutch NVKF.
Course Name Period Credits Code
Medische beeldvorming P1 6EC X_436504
Microscopie en spectroscopie voor MNW P1 6EC X_420586
Introductie medische beeldbewerking P2 6EC X_432630
Mechanics and Thermodynamics in the Cell P2 6EC X_422589
Project biomedische beeldvorming P3 6EC X_420537
Medische Natuurwetenschappen jaar 3 Bachelorproject
Description
De bacheloropleiding wordt afgesloten met een gespecialiseerd project
dat een 'proeve van bekwaamheid' bevat.
In het najaar ontvang je meer informatie over de inhoud van de mogelijke
specialisaties en de onderwerpen van onderzoek in de masteropleiding.
De inhoud van het bachelorproject kan dus variëren, maar het programma
bevat zeker theoretische verdieping en kennismaking met onderzoek.

Het bachelorproject kan een omvang hebben van 12 ec of 18 ec.
Als je voor 12 ec kiest moet je de resterende 6 ec invullen met vrije
keuze.
Naast ondergenoemde keuzevakken van 6 ec kan ook worden gekozen uit
vakken bij andere opleidingen. Het is wel verstandig om daarvoor eerst
toestemming van de examencommissie te vragen.

We hebben een aparte handleiding voor het
bachelorproject samengesteld (zie op VUnet onder 'Bachelorproject FEW'),
zodat student en begeleider
precies weten wat er van hen verwacht wordt.
In de handleiding vind je informatie over de gang van zaken rond het
bachelorproject.
Hierin staat onder meer dat je schriftelijke toestemming van de
studieadviseur nodig hebt om aan het project te kunnen beginnen.
Ook staat er in dat, na afronding van je bachelorproject, het eindcijfer
samen moet worden ingeleverd met het 'Beoordelingsformulier
Bachelorproject' .

Wat te doen bij achterstand:
In principe zijn de bachelorprojecten bedoeld om de bacheloropleiding
mee af te sluiten. Het is dan ook niet raadzaam om deze al te volgen als
je nog een aanzienlijke studieachterstand hebt. Als je bepaalde vereiste
voorkennis mist, is deelname al helemaal uitgesloten. Bijvoorbeeld: je
moet de vakken Fysica: Mechanica, en Natuurkunde en Gezondheid
gehaald hebben alvorens je mag deelnemen aan een bachelorproject bij
Medische Fysica. Dat ligt natuurlijk ook erg voor de hand. Aan de andere
kant mag uitstellen ook niet tot verdere vertraging leiden. Neem daarom
in voorkomende gevallen tijdig contact op met de studieadviseur om een
studieplanning te maken.
Course Name Period Credits Code
Bachelorproject bioinformatica / genomics Ac. Jaar (sept) 18EC XB_430096
Bachelorproject bioinformatics / genomics Ac. Jaar (sept) 12EC XB_430041
Bachelorproject biomoleculaire wetenschappen Ac. Jaar (sept) 12EC XB_430503
Bachelorproject biomoleculaire wetenschappen Ac. Jaar (sept) 18EC XB_430504
Bachelorproject fysica van leven Ac. Jaar (sept) 12EC XB_430039
Bachelorproject fysica van leven Ac. Jaar (sept) 18EC XB_430107
Bachelorproject medische fysica Ac. Jaar (sept) 12EC XB_430085
Bachelorproject medische fysica Ac. Jaar (sept) 18EC XB_430099
Bachelorproject medische fysiologie Ac. Jaar (sept) 12EC XB_430100
Bachelorproject medische fysiologie Ac. Jaar (sept) 18EC XB_430101
Bachelorproject Medische Natuurwetenschappen Ac. Jaar (sept) 12EC XB_0002
Bachelorproject Medische Natuurwetenschappen stage Ac. Jaar (sept) 12EC XB_0004
Bachelorproject Moleculaire Klinische Diagnostiek Ac. Jaar (sept) 12EC XB_430506
Bachelorproject Moleculaire Klinische Diagnostiek Ac. Jaar (sept) 18EC XB_430507
Medische Natuurwetenschappen Honours programma
Interdepartmental Honours Courses
Description
The interdisciplinary components of the Honours Programme are taught
mainly in the evening by lecturers from Vrije Universiteit, the
University of Amsterdam and Amsterdam University College, as well as
guest lecturers from the Netherlands and abroad. The classes are small
and you will be expected to give presentations, write papers and make an
active contribution to discussions.

You have to choose at least 12 credits of Interdepartmental honours
courses from the overview of interdepartmental honours courses, as well
as an application form, at: http://www.vu.nl/honourscourses.