Bachelor Project Medical Natural Sciences

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het bachelor eindproject is de proeve van bekwaamheid van de
bacheloropleiding Medische Natuurwetenschappen. De proeve van
bekwaamheid houdt in dat de student laat zien dat die de kennis en
vaardigheden op het gebied van experimenteren, gebruik van theoretische
modellen, data-analyse, mondelinge en schriftelijke presentatie, e.d.,
die in de bachelorfase aan de orde geweest zijn, kan toepassen in een
project van enige omvang. De proeve van bekwaamheid vormt de wettelijk
verplichte afsluiting van de bacheloropleiding en dient individueel te
worden uitgevoerd.

Course Content

Het bachelorproject wordt individueel verricht en is bedoeld als
afsluiting van de bachelorstudie Medische Natuurwetenschappen. De
invulling
verschilt per student en per onderzoeksgroep en wordt bepaald in
overeenstemming met de begeleider. Een student kan daarvoor een keuze
maken uit onderwerpen die worden aangeboden, maar eventueel ook zelf een
onderwerp voorstellen. Een literatuurstudie maakt deel uit van het
project.

Teaching Methods

Individueel project

Method of Assessment

Schriftelijk werk en eindpresentatie

Target Audience

3 MNW

General Information

Course Code XB_0002
Credits 12 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. A. Bhulai
Examiner
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: