Bachelor Project Physics of Life

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Oriƫntatie en voorbereiding op de afstudeerrichting Fysica van Leven in
de MNW-masteropleiding.

Course Content

Nadere kennismaking met en verdieping in dit vakgebied. In het kader
van deze cursus wordt een bacheloropdracht uitgevoerd, waarmee de
student laat zien dat hij/zij kennis en vaardigheden op het gebied van
theorie, experimenteel werk, data analyse, schriftelijk en mondeling
rapporteren, etc. die in de bachelorfase aan de orde zijn geweest, kan
toepassen in een project van beperkte omvang. De bacheloropdracht dient
daarmee als 'proeve van bekwaamheid'.

Teaching Methods

Bestudering van leerboek en/of andere relevante vakliteratuur d.m.v.
begeleide zelfstudie, uitvoering van een opdracht aan de hand van een
beperkte probleemstelling onder de leiding van een stafmedewerker,
schriftelijke en mondelinge verslaggeving. Er is een handleiding
bacheloropdracht beschikbaar.

Literature

Nader te bepalen.

Target Audience

3MNW

General Information

Course Code XB_430039
Credits 12 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. ir. E.J.G. Peterman
Examiner prof. dr. ir. E.J.G. Peterman
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: