Bachelor Project Medical Physiology

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Oriëntatie en voorbereiding op de MNW-masterspecialisatie Medische
Fysiologie (Medical Physiology) in de MNW-masteropleiding.

Course Content

Nadere kennismaking met en verdieping in de medisch fysiologie. In dit
project participeert de student in medisch georiënteerd onderzoek, op
cardiovasculair gebied. In dit kader zal met een grote mate van
zelfstandigheid experimenten worden uitgevoerd of een
literatuurstudie worden verricht binnen lopend onderzoek naar het
vóórkomen, de oorzaken en/of de behandeling van hart- en vaatziekten.

Teaching Methods

Bestudering van de relevante vakliteratuur. Vervolgens stelt de
student, in overleg met de begeleider (promovendus, postdoc of
stafmedewerker) een werkplan op voor de uitvoering van het project. Dit
wordt afgesloten met een schriftelijke en mondelinge verslaggeving.

Method of Assessment

Schrijven van een thesis over de behaalde resultaten.

Literature

Nader te bepalen, afhankelijk van het onderwerp.

Target Audience

3MNW

Additional Information

Minimaal 3 maanden voor aanvang contact opnemen met de stage
coördinator.
- Het bachelorproject kan bestaan in twee varianten. De basisvariant van
12
studiepunten (vakcode X_430100) en de uitgebreide variant van 18
studiepunten
(vakcode X_430101). Bij de afdeling Fysiologie is de laatste variant
vereist.

General Information

Course Code XB_430100
Credits 12 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator P.L. Hordijk BSc
Examiner P.L. Hordijk BSc
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: