Bachelor Project Medical Physiology

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Oriëntatie en voorbereiding op de MNW-masterspecialisatie Medische
Fysiologie (Medical Physiology) in de MNW-masteropleiding.

Course Content

Nadere kennismaking met en verdieping in de medisch fysiologie. In dit
project participeert de student in medisch georiënteerd onderzoek, op
cardiovasculair gebied. In dit kader zal met een grote mate van
zelfstandigheid een aantal experimenten worden uitgevoerd of een
literatuurstudie worden verricht binnen lopend onderzoek naar het
vóórkomen, de oorzaken en/of de behandeling van hart- en vaatziekten.

Teaching Methods

Bestudering van de relevante vakliteratuur. Vervolgens stelt de
student, in overleg met de begeleider (promovendus, postdoc of
stafmedewerker) een werkplan op voor de uitvoering van het project. Dit
wordt afgesloten met een schriftelijke en mondelinge verslaggeving.

Method of Assessment

Beoordeling vind plaats op basis van het formulier Bachelorprojecten van
jouw opleiding.

Literature

Nader te bepalen, afhankelijk van het onderwerp.

Target Audience

3MNW

Recommended background knowledge

Basiskennis overeenkomend met de tot dan toe gevolgde bacheloropleiding
Medische Natuurwetenschappen.

General Information

Course Code XB_430101
Credits 18 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. ir. D.M. Kusters
Examiner dr. ir. D.M. Kusters
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: