Bachelor Project Biomolecular Sciences

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van het bachelorproject is dat de student laat zien dat hij/zij
de kennis en vaardigheden, zoals opgedaan in de bacheloropleiding
Medische Natuurwetenschappen, kan toepassen in een project
Biomoleculaire Wetenschappen.

Course Content

In veel ziektebeelden of bijwerkingen van medicijnen is het onbekend
welke moleculaire oorzaken hier aan ten grondslag liggen. Bij een
bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen doe je onderzoek naar
biologische targets die betrokken zijn bij bepaalde ziektes (Medicinal
Chemistry --> Moleculaire Farmacologie --> Dr. Marco Siderius), of aan
bijwerkingen die verbonden zijn aan het gebruik van een bepaald
geneesmiddel door de vorming van metabolieten (Moleculaire Toxicologie
--> Dr. Jan Commandeur). Dit alles gebeurt op moleculair niveau.

Informatie over het type projecten door de docent verstrekt (op
afspraak). De inhoud van het bachelorproject wordt in overleg met de
docent bepaald.

Teaching Methods

Het bachelorproject bestaat uit een deel literatuuronderzoek, inclusief
het beschrijven van een onderzoeksvraag, en een experimentele fase,
waarbij de student een biomoleculair project krijgt dat past binnen het
onderzoeksprogramma van de afdeling, met focus op
Moleculaire Farmacologie/ Receptor Biochemie of Moleculaire Toxicologie.
Samenwerking zal belangrijk zijn, maar het project zal grotendeels
individueel
worden uitgevoerd. De verslaglegging geschiedt middels het bijhouden van
een
labjournaal, het schrijven van een eindverslag, het geven van een
mondelinge
presentatie en het houden van een posterpresentatie (alleen 18 EC
variant).

Method of Assessment

Academische attitude (15%), Uitvoering (35%), Eindverslag (35%) en
Mondelinge presentatie (15%)

Literature

De eerste we(e)k(en) wordt besteed aan het uitgebreid inlezen in de
achtergrondliteratuur en de binnen het onderzoeksproject gebruikte
methodes. Aan de hand daarvan wordt de inleiding van het eindverslag
geschreven.

Target Audience

3MNW

Additional Information

Dit vak kan alleen bij uitzondering (vakcode X_430503) in de 12 EC
variant worden gedaan in periode 5 (bijv. bij verplicht vak in periode
6). Dit kan alleen na overleg met en na goedkeuring door de
stagecoördinator
(te bereiken via: internships_sf.beta@vu.nl). De standaard variant van
het
bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen is 18 EC (X_430504)

Dr. D.J. Scholten (stagecoördinator)
Dr. M. Siderius (docent Moleculaire Farmacologie)
Dr. J.N.M. Commandeur (docent Moleculaire Toxicologie)

Custom Course Registration

Neem contact op met docent Dr. Marco Siderius (m.siderius@vu.nl) of Dr. Jan Commandeur (j.n.m.commandeur@vu.nl) voor inhoudelijke informatie over de mogelijke bachelorprojecten. Voor een bachelorproject Biomoleculaire wetenschappen dien je je aan te melden via https://www.formdesk.com/vuamsterdam/bachelorprojectfar. De DEADLINE daarvoor is half januari (zie het formulier) voor een project in periode 5! Voor een project in periode 2-3 is de deadline 1 juli. Het formulier gaat in juni en december open. Middels dit formulier geef je je voorkeur op voor een onderzoeksrichting. We doen ons best je bij je eerste voorkeur te plaatsen, maar daarvoor kan geen garantie worden gegeven. Neem contact op met de stagecoördinator via internships_sf.beta@vu.nl voor vragen gerelateerd aan aanmelding en procedures omtrent bachelorprojecten. Meer informatie is te vinden op de Canvas site "Bachelorproject FAR", waar je je middels 'self-enrolment' voor kunt inschrijven.

General Information

Course Code XB_430503
Credits 12 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. D.J. Scholten
Examiner dr. D.J. Scholten
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.