Bachelor Project Molecular Clinical Diagnostics

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het gebruik van technieken en meetmethoden die gebruikt worden om
klinische diagnosis te kunnen stellen.

Course Content

In een nauwe samenwerking met het VUmc zal aan technieken en
meetmethoden worden gewerkt die in de klinische chemie worden gebruikt
om ziektebeelden te voorspellen (preventie), om een diagnosis te
stellen en om een therapie te bewaken. Dit betekent dat het vinden en
bepalen van biomarkers, endogene (bijv. eiwitten, hormonen, lipiden)
verbindingen en hiervan afgeleide metabolieten en het bepalen van
concentratie-tijd curven in biologische monsters om een optimal
therapie te kunnen instellen aan de orde kunnen komen.

Teaching Methods

Zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoeksproject.

Method of Assessment

Beoordeling vind plaats op basis van het formulier Bachelorprojecten van
jouw opleiding.

Literature

Praktische handleidingen en basisliteratuur.

Target Audience

3MNW, 3F

Additional Information

Dit bachelorproject bestaat in twee varianten. De basisvariant van 12
studiepunten (vakcode X_430506) kan in overleg met de coordinator worden
uitgebreid naar 18 studiepunten (vakcode X_430507).

General Information

Course Code XB_430507
Credits 18 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. H. Lingeman
Examiner dr. H. Lingeman
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Target audiences

This course is also available as: