Vector Calculus

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na deze cursus is de student
a) in staat een dubbel- of tripelintegraal uit te rekenen, eventueel na
overgang op andere variabelen
b) in staat een lijn- of oppervlakteintegraal uit te rekenen
c) bekend met de begrippen vectorveld, gradient, divergentie en rotatie
en kan daar mee rekenen
d) in staat na te gaan of een vectorveld conservatief is, rotatievrij is
of divergentie vrij is
e) bekend met de stellingen van Green, Gauss en Stokes en in staat deze
toe te passen
f) bekend met enkele natuurkundige toepassingen, zoals massa en
traagheidsmoment

Course Content

De volgende onderwerpen komen aan bod:
a) Dubbel- en tripelintegralen
b) Lijn- en oppervlakte-integralen
c) Vectorvelden en flux integralen
d) Gradient, divergentie, rotatie
e) De stellingen van Green, Gauss en Stokes

Teaching Methods

Hoorcollege (2x per week) en werkcollege (1x per week)

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen

Literature

Adams, R.A. en Essex, C., Calculus: a Complete Course, 8th Edition,
Pearson 2013.

Target Audience

3 MNW

General Information

Course Code X_400577
Credits 3 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator F. Mokhtari
Examiner F. Mokhtari
Teaching Staff F. Mokhtari

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: