Mathematical Methods

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na deze cursus kan de student
1. stelsels lineaire vergelijkingen oplossen met behulp van
Gauss-eliminatie
2. de inverse, determinant, eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix
bepalen
3. stelsels lineaire differentiaalvergelijkingen van eerste orde
oplossen
4. de lengte van een parameterkromme uitrekenen
5. partiële afgeleiden, gradiënt en richtingsafgeleiden van functies van
meerdere variabelen berekenen en toepassen, en partiële afgeleiden van
zulke functies bepalen door impliciet differentiëren
6. kritieke punten van functies van meerdere variabelen bepalen en
klassificeren
7. de divergentie en rotatie van een vectorveld uitrekenen

Course Content

Stelsels lineaire (differentiaal)vergelijkingen, vectoren, matrices,
inverse matrices, determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren,
inproducten en uitproducten. Geparametriseerde krommen, functies
van meerdere variabelen, partiële afgeleiden, kettingregel, gradiënt,
richtingsafgeleide, extreme waarden, vectorvelden.

Method of Assessment

Schriftelijke tentamen aan het eind van de cursus over de gehele stof.
De herkansing bestaat ook uit een schriftelijk tentamen over de gehele
stof.

Literature

• Adams & Essex, Calculus: A Complete Course, Pearson, 8th edition
(2013) of 9th Edition (2018)
• Aanvullend dictaat over lineaire algebra (beschikbaar via Canvas)

Target Audience

1MNW

General Information

Course Code X_401022
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. ir. W.J.H. Stortelder
Examiner dr. ir. W.J.H. Stortelder
Teaching Staff dr. W. Kager
dr. ir. W.J.H. Stortelder

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: