Advanced Biostatistics

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Content

Het college valt in twee stukken uit, qua toepassing, data type
(discreet vs. continue), en modellen en technieken. Echter, in beide
college-stukken worden processen in de cel gemodelleerd. Een gebeurtenis
in de cel staat niet op zichzelf, maar is verweven met de rest van de
cel. In dit gehele college deel worden deze afhankelijkheden
gemodelleerd. Waar mogelijk worden voorbeelden afkomstig uit het VUmc
ziekenhuis gebruikt om de statistische technieken te illustreren.

In het eerste stuk van dit college-deel staat het modelleren van de DNA
sequentie centraal. Resulterende modellen worden aangewend om de
evolutie van een kankercel te beschrijven. Of, middels hidden Markov
modellen wordt de exon-intron structuur van een gen te ontrafeld. Maar
ook wordt de evolutie van het DNA beschreven om vervolgens
phylogenetische bomen (afstammingsbomen) te reconstrueren.

In het tweede stuk wordt mbv verschillende technieken gepoogd de
topologische structuur van het regulatoire netwerk van de cel (een
pathway) te reconstrueren op basis van gen expressie data. Dat wil
zeggen, kunnen we achterhalen welk gen met welk gen samenwerkt in de
cel?

Teaching Methods

.

Recommended background knowledge

Statistiek voor MNW en lineaire algebra.

General Information

Course Code X_401078
Credits 3 EC
Period P4
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. W.N. van Wieringen
Examiner dr. W.N. van Wieringen
Teaching Staff dr. W.N. van Wieringen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: