Physics and Health

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Content

Veel levensprocessen berusten op fysische principes en wetmatigheden.
Kennis van de fysica van levensfuncties maakt het mogelijk deze
processen te begrijpen en afwijkingen ervan op te sporen en te
behandelen. Ook veel medische diagnostiek en therapie maakt gebruik van
fysische technieken. De cursus Natuurkunde en Gezondheid behandelt een
aantal geselecteerde onderwerpen uit dit zeer brede spectrum van
medische toepassingen van natuurkunde. De cursus bevat specifiek de
volgende onderwerpen: radioactiviteit, nucleaire technieken in de
geneeskunde, dosimetrie, stralingsbescherming en -hygiëne, elektrische
geleidbaarheid van biologische weefsels, biomechanica, vloeistofstroming
in het algemeen en fysica van de bloedsomloop in het bijzonder, en het
auditief en visueel systeem. Tevens wordt de bruikbaarheid van fysische
meetmethoden ten behoeve van medische diagnostiek kritisch belicht. Ook
wordt aandacht besteedt aan de veiligheid van de patiënt bij toepassing
van fysische apparatuur en fysische technieken in een medische omgeving.
Deze cursus is geselecteerd om in het eerste jaar MNW een uitgebreide
(ster)variant met extra credits te leveren voor studenten die in de
gelegenheid zijn om het honoursprogramma te volgen.

General Information

Course Code X_420503
Credits 3 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. ir. T.J.C. Faes
Examiner dr. ir. T.J.C. Faes
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: